Viru Maakohus tunnistas Kersti Vilbo süüdi omastamises ja toimingupiirangu rikkumises

13. juuni 2022
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja tänase kohtuotsusega tunnistas kohus Kersti Vilbo (45a) süüdi omastamises ja toimingupiirangu rikkumises ning mõistis talle liitkaristuseks viis aastat vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kuus kuud ja kuus päeva.

Kersti Vilbole mõistetud karistus jääb tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Kersti Vilbo ei pane viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle sätestatud kontrollnõudeid.

Vilbo on kohustatud hüvitama kannatanutele tekitatud kahju hiljemalt 19.05.2027.

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja 19.10.2021 määrusega, millega seati süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks kohtulik hüpoteek summas 96 428 eurot Kersti Vilbole kuuluvale kinnistule, jääb kehtima kuni Vilbole pandud hüvitamiskohustuste täitmiseni.

Kohus mõistis Kersti Vilbolt välja riigituludesse menetluskuluna 981 eurot sundraha.

Süüdistuse kohaselt pööras kohtutäiturina töötanud Kersti Vilbo ametiisikule usaldatud võõrast vara suures ulatused ebaseaduslikult enda kasuks ning jättis võlgnikelt sisse nõutud raha sissenõudjatele edasi kandmata.

Kohtuotsus on jõustumata.