Viru Maakohus mõistis täna Aleksandr Gerasimovi süüdi tapmiskatses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises

4. august 2020
Kristi Kirsberg

Viru Maakohus mõistis täna Aleksandr Gerasimovi süüdi tapmiskatses ja tulirelva ebaseaduslikus käitlemises

Aleksandr Gerasimovi (50.a) süüdistati selles, et tema eelmise aasta 16. septembri hommikul Narvas Kangelaste tänaval tahtliku tapmise eesmärgil, isiklike vaenulike suhete motiividel, tulistas kannatanut. Süüdimõistetu tekitas kannatanule eluohtliku tervisekahjustuse ning tal puudus ka relvaluba ja tegemist oli ebaseaduslikult soetatud tulirelvaga.

Kohtuotsuse kuulutamisel märkis kohus, et süüdistus on põhjendatud ning mõistis Aleksandrile tapmiskatse eest karistuseks 8 aastat vangistust ja tulirelva ebaseadusliku käitlemise eest 1 aasta vangistust. Liitkaristuseks mõisteti 8 aastat, 2 kuud ja 28 päeva vangistust. Ühtlasi otsustas kohus kohaldada lisakaristust ning saata Aleksandr riigist välja ja määras Eesti Vabariiki sissesõidukeelu 10 aastaks.

Kohus on veendunud, et süüdistataval oli tahtlus teist inimest tappa. Ta tulistas kannatanu suunas viis lasku tänaval, Narva ühes käidavamas kohas, hommikuse tipptunni ajal. Isegi juhul, kui need ei olnud tehtud kavatsusega kannatanut tappa, oli igal juhul tegemist vähemalt kaudse tahtlusega. Kohtule esitatud tõenditest nähtuvalt viibis sel ajal tänaval palju inimesi ning läheduses olid pargitud mitmed autod. Lisaks asuvad tulistamiskoha vahetus läheduses suured elumajad, lasteaed ja kauplused. Selles olukorras tänaval tulistades pidi süüdistatav mõistma ja ka mõistis, et kuulid võivad tabada inimest ja põhjustada surma. Sealjuures mitte ainult tulistamise objektis olnud kannatanu, vaid ka mõne juhusliku mööduja surma.

Kohtuotsus pole jõustunud. Kohtuotsust saab vaidlustada apellatsiooni korras.