Viru Maakohus mõistis kolm meest süüdi laiba rüvetamises

20. jaanuar 2022
Kristi Ehrlich
Viru Maakohus

Viru Maakohus mõistis täna Jõhvi kohtumajas peetud istungil süüdi kolm meest laiba rüvetamises.

Amir Mukhametshafikov’ile mõistis kohus karistuseks seitse kuud vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kolm päeva. Igor Konovalov’ile ja Viktor Vinogradov’ile mõistis kohus karistuseks neli kuud vangistust, mille hulka arvati eelvangistuses viibitud kaks päeva.

Mõistetud karistust ei pöörata täitmisele, kui mehed ei pane üheaastase katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Lisaks mõistis kohus meestelt välja menetluskulud riigituludesse: Amir Mukhametshafikov’ilt 1582,50 eurot, Igor Konovalov’ilt 2493,20 eurot ja Viktor Vinogradov’ilt 2664,60 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.

Süüdistuse kohaselt panid Amir Mukhametshafikov, Igor Konovalov ja Viktor Vinogradov 11.01.2019 Kohtla-Järvel kalluri veokasti tagumise luugi vahele jäänud ja selle tagajärjel hukkunud mehe sõiduautosse ja sõidutasid surnukeha Alutaguse valda, tõstsid surnukeha autost välja lumehange ning lahkusid.

Inimese surmast teatamata jätmisega ja surnukeha viimise ning jätmisega kõrvalises kohas maantee äärde näitasid süüdistatavad üles erilist hoolimatust ja ühiskonnas üldtunnustatud tavadele mittevastavat kohtlemist inimese surnukehaga ümberkäimises.

Süüdistatavate seos kannatanuga töökohal toimunud õnnetusjuhtumiga kontrolliti kohtueelse menetluse käigus, aga see versioon ei leidnud kinnitust, ning süüdistatavate seost kannatanu surma saabumisega ei tuvastatud.