Villu Kõve: kohtusüsteemi tõhustamine on vältimatu

30. Mai 2024
Kristi Kirsberg

Riigikohtu esimees Villu Kõve leiab, et kohtusüsteemi tõhustamine on vältimatu, arvestades kohtutöötajate töökoormust ja menetluste pikenemist. Kõve sõnul tuleb süsteemi kaasajastada ja teha julgeid otsuseid, sealhulgas kaaluda kohtuhaldusmudeli muutmist.

Riigikohtu esimees Villu Kõve keskendus täna Pärnus kohtunike täiskogul peetud ettekandes kohtusüsteemi tõhustamise vajadusele. Eestis on 251 kohtunikku, kellest järgmise viie aasta jooksul võib pensionile jääda 53. „Menetlustempo ja jõudlus on tasapisi pigem halvenemas. Põhjuseid on selleks tõenäoliselt mitmeid, aga üks enam nähtav on lisaks asjade mahukamaks ja keerulisemaks muutumisele põlvkonnavahetus,“ märkis Kõve. Tema sõnul tuleb rohkem panustada uute kohtunike ettevalmistusse ja koolitusse.

Kõve peatus pikemalt ka kohtute liitmise ideel. Tema sõnul oleks see üks vahend süsteemi tõhustamiseks ja kaasajastamiseks. „Minu hinnangul võimaldaks kohtute liitmine ideaalis muu hulgas näiteks tõhusamalt ära kasutada kogu materiaalse ja inimressursi, ühtlustada intelligentse asjade jagamise süsteemi alusel töökoormust, kohtunikel mõistlikult spetsialiseeruda, tagada kohtunikele huvitavate ja keerukate asjade lahendamine üle riigi ning ühtlustada kohtupraktikat ja menetlusaegasid üle riigi,“ selgitas Kõve.

Täiskogul esines ettekandega ka justiitsminister Madis Timpson. Ta märkis, et praeguses olukorras tuleb kokku hoida, nii vaimselt ühiskonnana kui ka majanduslikult. Minister on eesmärgiks seadnud, et palkade kallale ei minda ja töötajaid ei koondata.

Kohtute töökoormuse ja menetlusaegade pikkuse teemal sõnas Timpson, et töökoormus kasvab ja menetlusajad pikenevad, sest kohtuasjad on muutunud keerukamaks, õigussuhted toimuvad piiriüleselt ja on põimunud.

„Ministrina ametisse asumisel ütlesin umbes sellised sõnad, et ma tahan, et Eestis oleks parim õigussüsteem, head ja lihtsad normid ning menetlusajad oleksid lühikesed. Ma jään ka täna nende sõnade juurde. Just selles suunas võiksime liikuda. Me ei tohi võõrduda inimestest, kes seisavad väljaspool õigussüsteemi ja sellega iga päev kokku ei puutu. Me peame oskama rääkida inimestega, kes kohtusse pöörduvad ja nad peavad kohtulahendist aru saama ilma juristi poole pöördumata,“ sõnas minister.

Ta lisas, et ministeeriumis on valmimas ja valminud mitu kohtumenetlustega seotud eelnõud, mis saadetakse lähiajal laiali arvamuse avaldamiseks. Ka need peaksid aitama meid parima õigussüsteemi poole. „Neis on kohtukõnede maksimumpikkused, tsiviilhagide lahti sidumine kriminaalmenetlusest ja lühimenetluse regulatsiooni korrastamine“, tõi ta näiteks.

Kohtunike täiskogu on Eesti kohtunikkonna aasta suurüritus, kus arutatakse päevakajalisi probleeme õigussüsteemis, tunnustatakse parimaid ja staažikamaid kolleege ning valitakse kohtunike omavalitsusorganid. Tänavu keskendutakse kohtusüsteemi tulevikule ja vajalikele muutustele, et tagada kvaliteetne ja tõhus õigusemõistmine ka edaspidi.

Riigikohtu esimehe Villu Kõve ettekannet on võimalik järelvaadata. Ettekande tervikteksti saab lugeda Riigikohtu veebilehelt.

Justiitsminister Madis Timpsoni kõne leiab SIIT.

Uudist illustreerivad fotod leiad siit. Fotode autor on Arno Mikkor / Eesti kohtud.