Videoistung on mugav viis kohtuistungist osa saamiseks

18. detsember 2020
Kristi Ehrlich

Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja istungite päevakord nägi 16. detsembril ette istungit, mille toimumiskohana ei olnud märgitud mitte kohtusaali numbrit, vaid tegemist oli videoistungiga.

Mida kujutab endast videoistung ja kas ka ajakirjanik saab sellel mingil moel osaleda, uuris istungi vastu huvi tundnud Lääne-Viru maakonnalehe Virumaa Teataja ajakirjanik Aivar Ojaperv.

Videoistungil saab osaleda kahel viisil. Istungil osaleda soovinud ajakirjanikule saadetakse elektrooniline kutse e-postile või siis palutakse ajakirjanikul tulla kohtumajja, kus ta saab video vahendusel toimuvat istungit jälgida.

Virtuaalsed kohtuistungid on kogunud populaarsust alates kevadisest eriolukorra ajast, kuigi samas peab märkima, et seda võimalust kasutati edukalt ka varem. Viru Maakohtu kolmes kohtumajas on tehniline võimekus selleks olemas.

Viru Maakohtu esimehe Astrid Asi sõnul peeti esimene täielik virtuaalistung Viru Maakohtus juba 17. märtsil, kõigest mõni päev peale kevadist eriolukorra väljakuulutamist. Virtuaalistungitele ümberlülitumine üle öö sai võimalikuks tänu sellele, et Viru Maakohtus oli kaugtöö normaalsus juba varem.

"17. märtsi istungiga kõrvaldasime ka kahtluse, et kohus asub virtuaalruumis avalikkuse eest varjatult istungeid pidama – virtuaalruumi istung oli avalik kohtuistung, kus viibisid pealtvaatajatena tehnilist tuge pakkuvad Riigi Infosüsteemide Keskuse töötajad," kõneles Viru Maakohtu esimees.

Astrid Asi lisas, et ühtlasi loodi kohtumajadesse võimalus ka pealtvaatajatele, võimaldamaks neil virtuaalistungeid jälgida kohturuumides oleva arvuti taga.

16. detsembril videoistungil pealtvaatajana osalenud ajakirjanik Aivar Ojaperv kiitis sellist lahendust igati. "Tänapäevases maailmas täiesti normaalne asi. Kui internetiühendus on hea, siis on videoistung mugav variant. Eriti just selliste lühikeste arutelude korral. Istudes toimetuses, klapid peas, saan istungil arutatu ära fikseeritud. Hoiame kõigi aega kokku. Mulle meeldis," kõneles Ojaperv peale videoistungi lõppu.