Uus veebileht pakub eestkostjatele juhiseid ja tuge

17. oktoober 2023
Kristi Kirsberg
Pärnu Maakohus

Justiitsministeeriumi ja Pärnu Maakohtu koostööna valmis veebileht eestkostja.kohus.ee, kus saab teavet ja juhiseid eestkostjate õigustest ja kohustustest.

Eestis on eestkostja rollis pea 9000 inimest. Kõigil neil on tohutult vastutusrikas roll esindada last või täiskasvanut, kes ei suuda ise enda õiguste eest seista. Siiani pole aga eestkostjatel olnud hädavajalikku lihtsasti esitatud teavet sellest, mida eestkoste täpsemalt tähendab.

Justiitsminister Kalle Laanet selgitab, et eestkostja teejuhi veebilehel on teave eestkostjaks saamise, eestkostja ülesannete, eestkostetava eest hoolitsemise ja valdkonna kohta üldisemalt. Veebist leiab ka juhendi aruande täitmiseks ning vastuseid korduma kippuvatele küsimustele. Samuti annab veebileht ülevaate toetavatest teenustest ja kontaktidest, kus saab lisaks selgitusi küsida. „Usume, et hästi informeeritud eestkostja suudab oskuslikumalt täita enda ülesandeid ning kaitseb seeläbi paremini eestkostetava õiguseid,“ lisas justiitsminister Kalle Laanet.

Veebilehe mõte on aidata eestkostjatel oma rollist selgemini aru saada, vähendada teadmatust ning hirmu suhelda kohtuga. „Ülesannetega hätta jäädes, saab eestkostja alati kohtult abi küsida. Kui kohtule esitatakse edaspidi kvaliteetsemaid aruandeid, aitab see paremini korraldada kohtu tööd ja seeläbi toetada rohkem eestkostjaid,“ täiendas Pärnu Maakohtu eestkoste järelevalve peaspetsialist Merje Kuusksalu.

Veebilehe loomise vajadus sai selgeks avaliku sektori Innosprindil, mis toimus 2023 kevadel. Innosprindile läks justiitsministeerium koos kohtutega sooviga töötada välja digilahendus, mis teeks lihtsaks ja mugavaks laste eestkoste järelevalve aruande esitamise ning looks selguse, mida kohus eestkostjalt ootab. Tiimis oli kohtute, kohaliku omavalituse, sotsiaalkindlustusameti, justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse esindajad. Lisaks ühines tiimiga lapse eestkostja Aili Lossi. Innosprindil jõuti aga selguseni, et eestkostjad vajavad esmajoones ühest kohast kättesaadavat usaldusväärset infot.

Projektile aitas kaasa maikuus ellu viidud reform, kus kõik kohtute eestkoste järelevalve ametnikud hakkasid tööle Pärnu Maakohtu vastavas osakonnas. Eestkoste järelevalve osakonda juhib kohtunik Anu Talu. Ühte osakonda koondumise eesmärgiks on ühtne praktika üle riigi, selgemad juhised ja kohtu ootused eestkostjatele ning seeläbi parem kaitse eestkostjatele.