Ukraina kohtunikud said Eestist inspiratsiooni digilahenduste ja kohtuhalduse alal

7. juuni 2024
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus
Pärnu Maakohus
Tartu Maakohus

Möödunud nädalal, 27.–31. maini külastas Eestit Ukraina kohtunike 15-liikmeline delegatsioon. Tutvuti põhjalikult Eesti kohtusüsteemi, Justiitsministeeriumi, Õiguskantsleri Kantselei, Harju, Tartu ja Pärnu Maakohtu ning Riigikohtu tööga. Samuti toimusid kohtumised Eesti Advokatuuri ja Prokuratuuri esindajatega.

Kohtunike täiskogul peetud ettekandes ütles Ukraina Ülemkohtu kohtunik Yurii Chumak, et Ukraina viib ellu reforme, et jõuda vastavusse ELi standarditega. Ta kinnitas, et koostöö Eesti ja Ukraina kohtute vahel põhineb ühistel väärtustel, nagu õiglus, õigusriik ja demokraatia, mis Ukraina traagiliste sündmuste kontekstis on muutunud veelgi olulisemaks.

Külalised tõid pärast Eesti kohtusüsteemiga tutvumist ja täiskogul osalemist välja, et konstruktiivne dialoog kohtunike vahel on efektiivse kohtuhalduse võti. Ukraina kohtunikele oli Eesti kohtusüsteemi organisatsiooni ja praktika tundmaõppimine väärtuslikuks kogemuseks.

Visiidi eesmärgiks oli toetada Eesti oskusteabe ja kogemuse jagamise kaudu Ukraina kohtute sõltumatuse tugevdamist ning korruptsiooni vähendamist.

Visiidi esimesel päeval tervitas Ukraina kohtunikke õiguskantsler Ülle Madise ning koos Prokuratuuri ja Eesti Advokatuuriga arutati kohtumenetluse poolte rolli üle. Samuti käisid külalised Justiitsministeeriumis, kus tutvustati Eesti kohtusüsteemi ja kasutusel olevaid digilahendusi.

Teisel päeval oldi külas Harju Maakohtus, kus kohtu esimees Astrid Asi ning kohtunikud Katre Poljakova, Kai Härmand ja Enely Sepp andsid ülevaate kohtu töökorraldusest ning menetlusstatistikast. Arutati alaealistega seotud kriminaalasjade lahendamist ja kättetoimetamise küsimusi tsiviilkohtumenetluses. Külalistele pakkus huvi kohtunike töökorraldus ning erilist tähelepanu pälvisid Harju Maakohtus laste ärakuulamise tuba ja suurim süüteoistungite saal.

Kolmandal päeval külastas Ukraina kohtunike delegatsioon Riigikohut ja Tartu Maakohut. Riigikohtus tegi Ukraina Ülemkohtu kohtunik Yurii Chumak ülevaate Ukraina kohtusüsteemi olukorrast, rõhutades, et Ukrainas jätkub okupeerimata aladel õigusemõistmine samade reeglite järgi nagu enne sõda. Maakohtus said ukrainlased osaleda näidisvirtuaalistungil ja rohkem teada digitoimikust. Delegatsioonile pakkus huvi ka see, kuidas on maakohus korraldanud töö asenduspindadel.

Neljandal päeval osalesid ukrainlased kohtunike täiskogul Pärnus.

Visiidi viimasel päeval külastasid Ukraina kohtunikud Pärnu Maakohut. Koosviibimisel arutati seadusest tulenevate kohtulahendite koostamise tähtaegade, kohtudokumentide kättetoimetamise võimaluste ja edasikaebevõimaluste üle

Tagasisidena ütlesid Ukraina kohtunikud Eesti visiidi kohta järgmist:

  • tunneme ennast siin turvaliselt;
  • Eestis on väga kaunis loodus ja meri;
  • hämmastab Eesti kohtusüsteemi digitaliseeritus, nemad ei saaks ilma paberita hakkama;
  • Eesti kohtusaalides on Euroopa standard – siin ei ole kinnipeetavate bokse.
  • Ühisel lõunasöögil ei tahtnud lõppeda südamlikud tervitus- ja tänukõned ning külaliste seltskond oli siiralt sõbralik ja vahetu. Võib kahtluseta öelda, et visiidist said positiivse laengu nii ukrainlased kui ka nende võõrustajad.

Visiiti rahastas Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ESTDEV.