Töötervishoiu- ja tööohutusenõuete eiramine lõppes töötaja tervisekahjustusega

18. oktoober 2018
Kristi Kirsberg

Pärnu maakohus mõistis eile, so 17.10.2018.a süüdi Vladimir ja tema firma töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramises, kui sellega põhjustati tegevusetusest ja ettevaatamatusest inimesele raske tervisekahjustus.

Vladimirile ja tema firmale esitati süüdistus selles, et tema firma juhatuse liikmena ehk isikuna, kes pidi tagama firmas töötajate töötervishoiu- ja tööohutusnõuete seadusest tulenevate nõuete täitmise, eiras seda tänavu aasta jaanuari Pärnus Kirsi tänava korterelamu rekonstrueerimistööde käigus.

Täpsemalt seisnes nõuete eiramine selles, et töötaja lubati tuletööde tegemisele ilma, et teda oleks juhendatud või ta oleks saanud asjakohase väljaõppe. Töötajale ei olnud väljastatud tuletöödeks sobivast materjalist isikukaitsevahendeid nagu tulekindel tööriietus. Samuti puudus töötaja üle järelevalve töö tegemisel.

Eeltoodud rikkumiste tagajärjel sai võimalikuks töötaja raske tervisekahjustus, mis oli eluohtlik. Tööülesannete teostamisel süttisid mehe seljasolevad riided ja tal tekkis raske tervisekahjustus, mis kestis vähemalt neli kuud.

Kohus mõistis Vladimirile karistuseks 4 kuud vangistust ja tema ettevõttele rahalise karistuse 4000 eurot. Mees vangi minema ei pea, kui ei pane ühe aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Ettevõte peab 12 kuu jooksul ära tasuma 1500 eurot, ülejäänud osa karistuseks jäetakse täitmisele pööramata, kui firma ei pane toime uut tahtlikku kuritegu. Süüdistatavad on varem kriminaalkorras karistamata.

Menetluskulud mõistis kohus välja kogusummas 1584 eurot.

Kohus arutas asja kokkuleppemenetluses ja leidis, et karistust kergendavateks asjaoludeks on mõlema süüdistatava puhul kahju vabatahtlik hüvitamine kannatanule ja puhtsüdamlik kahetsus, raskendavad asjaolud puuduvad. Kannatanu on kohtueelses menetluses avaldanud, et kahtlustatavad on kahju hüvitanud ja toetavad teda rahaliselt.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.