Teise astme kohus jättis haridus- ja teadusministeeriumi infosüsteemide talituse juhataja pistise nõudmises ja võtmises osaliselt õigeks ja osaliselt süüdi

7. märts 2012
Kristi Kirsberg

Tartu ringkonnakohus jättis põhiosas muutmata Tartu maakohtu 25. oktoobri otsuse haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) infosüsteemide talituse juhataja Jaanus Christoffel (35) kriminaalasjas, muutes seda vaid süüdistatavalt väljamõistetavate kohtukulude osas.

Maakohus mõistis Christoffeli kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks kahes talle süüks arvatud pistise nõudmise ja võtmise süüdistusepisoodis, mis olid seotud sponsorlepingute sõlmimise ja sülearvuti saamisega.

Tasuta reisi ja kinkekaardi saamisega seotud süüdistusepisoodides tunnistas maakohus Christoffeli aga süüdi ning mõistis talle üheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga. Kahtlustatavana kinnipeetuna on Christoffel talle mõistetud vangistusest ära kandnud kolm päeva.

Lisakaristusena võttis kohus süüdistatavalt üheks aastaks õiguse töötada riigi või kohaliku omavalitsuse asutuses või organis avalik-õiguslikus juriidilises isikus ametikohal, kus tuleb täita haldamis-, järelevalve- või juhtimisülesandeid või korraldada varaliste väärtuste liikumist.

Samuti mõistis maakohus Christoffelilt riigituludesse välja konfiskeerimise asendamiseks süüteoga saadud vara katteks 684,25 eurot, menetluskulude katteks 479,12 eurot ja õigusabikulude katteks 5385,54 eurot.

Kohtukulude väljamõistmise osas leidis ringkonnakohus aga Riigikohtu varasemale seisukohale tuginedes, et kui kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt hüvitab õigeksmõistva otsuse korral üldjuhul menetluskulud riik, siis samu sätteid tuleb kohaldada ka isiku osalisel õigeksmõistmisel. Täpsemalt tuleb osalisel õigeksmõistmisel jätta riigi kanda menetluskulud, mis on tekkinud seoses menetlemisega süüdistuse selles osas, milles isik õigeks mõistetakse.

Sel põhjusel jättis ringkonnakohus Christoffeli kanda vaid osa õigusabikuludest ja menetluskuludest. Süüdistatav peab tasuma õigusabikulusid 1795,18 eurot ja menetluskulusid 437,91 eurot. Ülejäänud ulatuses jäävad need kulud riigi kanda.

Süüdistuse kohaselt leppis Christoffel riigiametnikuna ühe aktsiaseltsi juhatuse liikmega kokku, et ettevõte toetab rahaliselt tema elukaaslast. Kohtueelse uurimise käigus selgitati välja, et selline toetus oli 150 000 krooni.

Kohtule esitatud tõenditest aga ei nähtu, et pärast sponsorlepingute sõlmimist oleks Christoffel teinud midagi oma tavapärastest tööülesannetest erinevat, mis annaks alust arvata, et ta on oma tegevuses nimetatud lepingutest mõjutatud, ja et sponsorlepinguid sõlminud firma oleks saanud vastuteenusena mingi kasuliku teo või tal oleks olnud alus seda eeldada.

Lisaks süüdistatakse ametiisikut selles, et ta on saanud teise juriidilise isiku esindajate käest tasuta reisi Iirimaale koos majutusega üle 9000 kr väärtuses. Samuti on Christoffel saanud restorani kinkekaardi väärtusega 1500 krooni.

Kohtus leidis tõendamist, et Christoffel on IT-alaste toodete hankimisel eelistanud süüdistuses toodud firma teenust ning võtnud vastu varalisi soodustusi, mis andsid kingituste tegijale põhjust arvata, et Christoffel arvestab ka tulevikus tingimustega, mis aitavad neil tellimusi saada.

Lisaks nõudis Christoffel süüdistuse kohaselt pistisena ühelt osaühingult sülearvuteid vastutasuna selle eest, et HTM ei lõpeta ennetähtaegselt sõlmitud hankelepingut. Christoffel sai pistisena üle 30 000 krooni maksva sülearvuti.

Kohtus leidis aga tõendamist, et Christoffeli tegevus oli suunatud hankelepingu täitmisele ning tegu ei olnud pistise võtmisega.

Süüdistuse järgi osales Christoffel mitmete otsuste tegemisel, mille tulemusel HTM sõlmis samade firmadega hanke- ja teenuslepinguid. Sündmused leidsid aset ajavahemikul 2008–2010.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul alates homsest.