Tartumaal tegutsenud noored vargad said karistada

26. aprill 2012
Kristi Kirsberg

Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses üheksa isikut vanuses 15–23 süüdi vargustes, vargusekatsetes ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara hoidmises ja turustamises. Üks isik tunnistati süüdi ka ähvardamises ja kehalises väärkohtlemises. Neli süüdistatavat on alaealised.

Süüdistatavatele mõisteti nii tingimisi kui reaalsed vangistused.

Neljale süüdistatavale mõisteti tingimisi vangistused, mis ulatusid kahest kuust 18 kuu pikkuse katseajaga kuni ühe aasta ja nelja kuuni kolmeaastase katseajaga. Kolmele süüdistatavale mõisteti aga osaliselt või täielikult reaalne vangistus. Üks 17aastane süüdistatav peab talle mõistetud kahe aasta ja kuue kuu pikkusest vangistusest kohe ära kandma kuus kuud. Ülejäänud vangistus mõisteti talle kolmeaastase katseajaga. Reaalsed vangistused peavad kandma ka 15- ja 17aastane süüdistatav, kellest esimesele mõisteti ühe aasta ja seitsme kuu pikkune vangistus ning teisele kaheaastane vangistus.

Süüdistatavad või nende seaduslikud esindajad peavad lisaks tasuma ka kriminaalmenetluse kulud alates 100 eurost kuni 635 euroni. Samuti mõisteti kriminaalasjas kannatanute kasuks välja kokku ligi 26 000 eurot.

Süüdistavate seas on nii eelnevalt kriminaalkorras karistamata isikuid kui ka varem ühel kuni neljal korral karistatuid.

Vargustes ja vargusekatsetes süüdistuse saanud noormeeste puhul on kokku leidnud tõendamist 53 sündmust. Vargusi pandi toime Tartus ja Alatskivi vallas ajavahemikul 2011. aasta septembrist kuni selle aasta aprillini. Kuritegusid pandi toime kas üksi või grupis.

Osa vargustest pandi toime eluruumidest. "Eramusse või korterisse siseneti peamiselt kas avatud või tuulutusasendis olnud akna kaudu, mõnikord tungiti sisse rõduukse kaudu," kommenteeris kriminaalasja kohtueelset menetlust juhtinud Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri abi Margit Pärn.

Varastati kõike, mis ette sattus: ehteid, elektroonikaseadmeid, olmetehnikat. Varastatud asju üritati kohe maha müüa. Vahel kasutati selleks naistuttavaid. Süüdistuse kohaselt kohtu ette astuvad naised hoidsid ja turustasid mitmel korral varastatud ehteid.

Osa vargustest on toime pandud garaažist, kuurist või keldriboksist, kust on varastatud muruniiduk, jalgrattaid, tööriistu. "Lisaks sellele on tõendamist leidnud fakt, et kaks süüdistatavat varastasid eelmise aasta septembris Alatskivil asuva maja hoovis seisnud mootorratta väärtusega 3500 eurot," märkis prokuröri abi Margit Pärn.

Samuti süüdistati noormehi varguste toimepanemises sõidukitest. "Autodesse tungiti sisse peamiselt aknaklaasi lõhkumise teel. Vargus pandi vahel toime ka siis, kui väljast oli näha, et autosalongis on mingeid asju, kuigi lõpuni ei olnud arusaadav, millega täpsemalt tegemist on. Näiteks varastati ühest autost kuus õhupalli," kommenteeris prokuröri abi Margit Pärn.

Tänane kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.