Tartu Ringkonnakohus jättis endise abilinnapeaga seotud kohtuotsuse muutmata        

6. veebruar 2024
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus jättis Tartu Maakohtu 2022. aasta 14. detsembri otsuse muutmata ja prokuratuuri apellatsiooni rahuldamata, millega mõisteti endine Tartu abilinnapea Kajar Lember ja kaassüüdistatav Tuuli Tiro kõikides süüdistustes õigeks.

Kajar Lemberit süüdistatakse toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises, kaassüüdistavat Tuuli Tiro altkäemaksu andmises.

Süüdistuse kohaselt pani K. Lember Tartu Linnavalitsuse liikme ja abilinnapeana ajavahemikul 2015-2016 toime korruptsioonivastases seaduses kehtestatud toimingupiirangu teadliku rikkumise suures ulatuses. Süüdistus puudutas Tartus asuvat Roosi 83 kinnistut, millest K. Lember oli isiklikult huvitatud ning kuhu ta soovis rajada lõbustusparki. Sellega seotud tegevuste ette valmistamiseks pidanuks K. Lember Tartu Linnavalitsuses Roosi 83 seotud otsuste tegemisest taanduma. Kuna K. Lember seda ei teinud, rikkus ta süüdistuse kohaselt korruptsioonivastase seaduses kehtestatud nõudeid.

Teise süüdistuse kohaselt nõustus K.Lember võtma ja võttis ametiseisundi kasutamise eest vastu varalist soodustust. Samas episoodis süüdistati T. Tiro altkäemaksu andmises. Süüdistus puudutas seda, et K.Lember ametiisikuna paneks juukselõikuse eest toime või peaks tulevikus toime panema korteriühistu huvides ametialaseid tegevusi. Süüdistuse kohaselt pakkus T. Tiro K.Lemberile tasuta juukselõikust, et Kalevi 4 korteriühistu saaks Tartu linnalt trepi renoveerimiseks raha.

Tartu Ringkonnakohtu hinnangul on K.Lemberi otsuste seotus tema planeeritava lõbustuspargiga äärmiselt kaudne, mistõttu ei saa teda toimingupiirangu rikkumises süüdi tunnistada. Ringkonnakohtu põhjenduste kohaselt ei sidunud neid otsuseid midagi muud peale tõiga, et need puudutasid seda kohta, kuhu lõbustuspark plaani järgi tulema pidi. Pole võimalik kinnitada, et need otsused olid kuidagi osaks lõbustuspargi rajamise projektist ja et see projekt oleks K. Lemberit otsuseid tehes mõjutanud. Kohtu hinnangul lähtusid linnaametnikud linna projekte ette valmistades avalikust huvist, mitte K.Lemberi isiklikest soovidest ning kõnealuste korralduste poolt ei hääletanud K.Lember üksi ja need otsused olid igati mõistetava sisuga.

Altkäemaksu puudutavas osas leidis Tartu Ringkonnakohus, et K.Lemberit ei saa süüdi tunnistada eeskätt sellepärast, et juukselõikuse väärtus oli väga väike ja seetõttu oli selle teenuse osutamine sotsiaalselt adekvaatne. Ka nõustus ringkonnakohus maakohtuga: K.Lember soovis juukselõikuse eest maksta ega võtnud juukselõikust tõsimeeli vastutasuna oma ametialase tegevuse eest. Samuti ei oodanud T.Tiro tõsimeeli, et K. Lember täidaks ametiülesandeid 9 euro eest.

Lisaks mõistis Tartu Ringkonnakohus riigilt süüdistatavate kasuks välja mõlema kaitsja apellatsioonimenetluse õigusabiteenuse kulud.

Otsus ei ole jõustunud.