Tartu Maakohus mõistis väärtuslikud raamatud varastanud mehele kaks aastat vangistust

29. jaanuar 2024
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus mõistis täna Beqa Tsirekidze süüdi varguses, mis on toime pandud suures ulatuses ja grupi poolt ning määras talle lõplikuks karistuseks kaks aastat vangistust.

Kohus määras Beqa Tsirekidzele karistuseks kolm aastat vangistust. Kuna asja menetleti lühimenetluses, siis vähendas kohus tema karistust 1/3 võrra ja mõistis lõplikuks karistuseks kaks aastat vangistust. Lisakaristusena määras kohus saata Beqa Tsirekidze Eesti Vabariigist välja ja kohaldada tema suhtes viieks aastaks sissesõidukeeld.

Lisaks rahuldas kohus Tartu Ülikooli tsiviilhagi ja mõistis Beqa Tsirekidzelt varalise kahju katteks välja 158 000 eurot. Samuti ta kandma menetluskulud summas 2712 eurot.

Beqa Tsirekidzet süüdistatakse selles, ta registreeris ennast valeandmetega Tartu Ülikooli Raamatukogu lugejaks ja varastas grupis koos tuvastamata isikuga 2022. aasta aprillis Tartu Ülikooli Raamatukogust kaheksa väärtuslikku raamatut, mille näol oli tegemist Aleksandr Puškini ja Nikolai Gogoli ligikaudu 200 aasta vanuste originaalteostega.

Otsus ei ole jõustunud.