Tartu Maakohus mõistis süüdi mehe mitmes küberkuriteos

12. august 2020
Kristi Kirsberg

Tartu Maakohus mõistis süüdi mehe mitmes küberkuriteos

Dennis Einastot (32.a) süüdistati arvutikuriteo ettevalmistamises, arvutikelmustes ja ebaseaduslikult arvutisüsteemide kasutamises ning suures ulatuses rahapesu toimepanemises. Madis Einastot (57.a) süüdistati samuti suures ulatuses rahapesu toimepanemises.

Kohus mõistis täna Dennis Einasto süüdi arvutikuriteo ettevalmistamises ja mõistis talle karistuseks 2 aastat vangistust. Kuritegu seisnes täpsemalt selles, et tema valdas vähemalt alates 26.02.2013 kuni kahtlustatavana kinnipidamiseni 08.05.2018 talle kuuluvas arvutis vähemalt 5 erinevat temale mittekuuluvat krüptoraha ja veebimajutuse keskkondadega seotud andmebaasi koos neis sisalduvate kasutajatunnuste ja paroolidega. Kohus mõistis ta süüdi ka perioodil 26.02.2013 kuni 06.05.2018 toime pandud arvutikelmustes, millega tekitas kahju kogusummas 28 417,95 eurot ning mõistis talle karistuseks 3 aastat vangistust. Samuti mõistis kohus isiku süüdi selles, et ta hankis ebaseaduslikult arvutisüsteemidele juurdepääsud kaitsevahendi kõrvaldamise teel ja mõistis talle karistuseks 3 aastat vangistust. Sealhulgas mõistis kohus Dennis Einasto süüdi suures ulatuses rahapesu toimepanemises ja mõistis talle karistuseks 4 aastat vangistust. Liitkaritusena mõisteti talle lõplikult ärakandmisele 4 aastat, 5 kuud ja 26 päeva vangistust.

Dennis Einasto kuritegelikul teel saadud rahaga segunenud raha käive oli 3 245 788,31 eurot, millest on õnnestunud tuvastada 28 417,95 euro päritolu.

Tänase kohtuotsusega mõisteti Madis Einasto rahapesus õigeks, kuna ei olnud tuvastatud kuriteokoosseisu subjektiivne koosseis.

Kohtuotsus pole jõustunud. Kohtuotsust saab vaidlustada apellatsiooni korras.