Tartu Maakohus mõistis endisele politseiametnikule neli kuud reaalset vangistust

5. jaanuar 2024
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus mõistis täna endise kõrge politseiametniku Kaupo Martihhini süüdi omastamises, arve võltsimises ja selle kasutamises, kelmuses ning riigisaladuse avalikustamise eest ja määras talle liitkaristuseks 4 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 4 kuud. Kaassüüdistatavat Kevin Martihhinit kohus üheski süüdistuses süüdi ei tunnistanud.

Tartu Maakohus tunnistas liikluskorraldusvahendite tootmisega tegeleva AS Tartekplus ühe aktsionäri Kaupo Martihhini süüdi ettevõtte vara omastamises ning ühes sama aktsiaseltsi puudutavas valearve esitamises ja selle kasutamises.

Kohus mõistis Kaupo Martihhini süüdi kelmustes, mis puudutasid välislähetuste kulude hüvitamist Politsei- ja piirivalveameti eelarvelistest vahendistest, teades, et selliseid kulusid tal ametiisikuna ja füüsilise isikuna ei tekkinud. Samuti mõistis kohus Kaupo Martihhini süüdi riigisaladuse saladuses hoidmiseks kohustatud isiku poolt riigisaladusele juurdepääsu võimaldamises.

Eesti Töötukassat ja Eesti Tervisekassat puudutavates süüdistustes mõistis kohus Kaupo Martihhini õigeks. Samuti mõistis kohus Kaupo Martihhini õigeks süüdistustes, mille kohaselt ta edastas teadlikult haldusorganile valeandmeid ning OÜ Tartek Grupp lähetusega seotud dokumentide võltsimises ja nende kasutamises.

Tartu Maakohtus mõistis üksikkaristusest raskeima suurendamise teel Kaupo Martihhinile liitkaristuseks 4 aastat vangistust, millest tuleb kohe ära kanda 4 kuud. Koheselt kandmisele kuuluva karistuse hulka loetakse ka Kaupo Martihhini eelvangistuses viibitud aeg ehk ärakandmisele kuuluvaks karistuseks on 3 kuud ja 5 päeva vangistust. Ülejäänud osa vangistusest ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane 4 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

Kevini Martihhini mõistis kohus omastamises, arvete võltsimises ning esitamises ja kelmuses õigeks. Ühes omastamise süüdistuses lõpetati kriminaalmenetlus kuriteo aegumistähtaja möödumise tõttu.

Lisaks rahuldas kohus AS-i Tartekplus tsiviilhagi osaliselt ja mõistis Kaupo Martihhinilt AS-i Tartekplus kasuks välja 28 505,83 eurot. Kaupo Martihhini kasuks mõistis kohus menetluskuludena riigilt välja tasaarvestamise tulemusena 6655,11 eurot. Kevin Martihhini kasuks mõistis kohus riigilt välja menetluskuludena 24 506 eurot.

Riigiprokuratuur süüdistab Kaupo Martihhinit ja Kevin Martihhinit aastatel 2014-2019 toimunud suures mahus omastamises, dokumentide võltsimises ja nende kasutamises ning kelmuses. Lisaks süüdistatakse Kaupo Martihhinit valeandmete esitamises haldusorganile ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamises riigisaladusele.

Süüdistuse kohaselt omastasid nad Kaupo Martihhini kaasomandis olevast liikluskorraldusvahendite tootmisega tegelevast aktsiaseltsist erinevatel viisidel üle 300 000 euro. Süüdistuse järgi kasutasid nad äriühingu raha isiklikeks kulutusteks, näiteks puhkusereiside eest tasumiseks ja endale sularaha saamiseks ning omastasid äriühingule kuuluva kinnistu renditulu ja äriühingu nõudeid selle klientide vastu.

Lisaks süüdistatakse Martihhineid dokumentide võltsimises. Dokumente võltsiti süüdistuse kohaselt vara omastamise hõlbustamiseks ja varjamiseks ning ka teistel viisidel kasu saamiseks.

Süüdistuse kohaselt panid nad ühiselt toime kelmuse töötukassa vastu. Kaupo Martihhin veel eraldi tööandja politsei- ja piirivalvemeti, samuti haigekassa suhtes. Etteheited haldusorganile teadvalt valeandmete esitamises ning riigisaladusele ebaseadusliku ligipääsu võimaldamises olid seotud Kaupo Martihhini tööülesannetega politsei- ja piirivalveametis.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.