Tartu Maakohus mõistis eluohtliku tervisekahjustuse põhjustanud koerte perenaisele šokivangistuse

23. jaanuar 2024
Tartu Maakohus

Tartu Maakohus mõistis täna Monika Antoni süüdi raske tervisekahjustuse tekitamise eest, mis on põhjustatud ettevaatamatusest ning mõistis talle karistuseks kümme kuud vangistust, millest tuleb kohe ära kanda kaks kuud. Lisaks rahuldas Tartu Maakohus kannatanu tsiviilhagid ja mõistis Monika Antonilt välja üle 100 000 euro suuruse varalise ja mittevaralise kahjuhüvitise.

Kohtu otsusega ei pöörata Monika Antoni ülejäänud kaheksat kuud vangistust täitmisele, kui ta ei pane kaheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu ning täidab talle määratud kriminaalhooldusega kaasnevaid nõudeid.

Tsiviilhagi osas rahuldas kohus kannatanu mittevaralise kahjunõude ja mõistis Monika Antonilt välja 100 000 eurot. Kohus rahuldas ka kannatanu varalise kahjunõude ja mõistis Monika Antonilt välja 1837.08 eurot ja tsiviilhagi esitamisega seonduva varalise kahju 1200 eurot. Lisaks peab Monika Anton tasuma menetluskulud 1314 eurot.

Monika Antonit süüdistatakse selles, et ta tekitas oma tegevusetusega teisele inimesele ettevaatamatusest raske tervisekahjustuse. Süüdistuse kohaselt pidas naine Põltsamaal Tammiku külas kaht suurt koera, kuid kuna territoorium ei olnud piiratud nii, et koerad välja ei pääseks, ründasid nad 2022. aasta 12. novembril naaberkinnistul 26-aastast naist, põhjustades talle eluohtliku tervisekahjustuse.

Otsus ei ole jõustunud.