Ringkonnakohus jättis omakasu eesmärgil mõrvanud ja laipa rüvetanud isikute kohtuotsuse muutmata

18. oktoober 2023
Tartu Ringkonnakohus

Tartu Ringkonnakohus jättis muutmata Viru Maakohtu käesoleva aasta 16. märtsil tehtud otsuse, millega mõisteti süüdi Inge Pullat mõrvas ja laiba rüvetamises, Aivo Vološin mõrvas, kehalises väärkohtlemises ja laiba rüvetamises ning Andres Pullat laiba rüvetamises. Ringkonnakohus jättis rahuldamata kõik laekunud apellatsioonid.

Tartu Ringkonnakohtule esitasid maakohtu otsuse kohta apellatsioonid kõik süüdistatavad, prokuratuur ja kannatanu.

Prokuratuur taotles apellatsioonis A. Pullati rahalise karistuse tühistamist ja tema karistamist toimepandu eest vangistusega. I. Pullat ja A. Pullat taotlesid oma apellatsioonides, et nad süüdistustes õigeks tunnistatakse. A. Vološin taotles talle määratud karistuse vähendamist ehk mitte rohkem kui 4 aastat vangistust. Kannatanu taotles I. Pullati vahistamist ning A. Pullati karistamist 1-aastase vangistusega.

Tartu Ringkonnakohus leidis, et puudub alus Viru Maakohtu otsuse tühistamiseks süüdistatavate süüdimõistmises ja nende tegudele antud karistusõiguslikus hinnangus ning mõistetud karistuste osas. Seetõttu jääb maakohtu otsus muutmata ning esitatud apellatsioonid rahuldamata.

Ringkonnakohus nõustub esitatud süüdistuste osas maakohtu tõendite analüüsi ja järeldustega. Samuti on maakohus veenvalt põhjendanud, miks tuleb süüdistatavatele mõista sellised karistused.

Kõik menetluskulud jäid osapoolte kanda.

Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada kassatsiooni korras Riigikohtus.

Viru Maakohtu otsusega mõisteti I. Pullat süüdi mõrvas ja laiba rüvetamises ning talle määrati karistuseks 16 aastat vangistust. A. Vološin tunnistas kohus süüdi mõrvas, kehalises väärkohtlemises ja laiba rüvetamises ning talle määrati karistuseks 7 aastat vangistust. A. Pullat tunnistati kohtu poolt süüdi laiba rüvetamiseks ning määras rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses ehk 2660 eurot.

Süüdistuse kohaselt tapsid I. Pullat ja A. Vološin 2. novembril 2021 Jõuga külas Alutaguse vallas Ida-Virumaal omakasu eesmärgil inimese, et saada endale isikule kuulunud kinnisvara. I. Pullat oli eelnevalt välja mõelnud tapmisplaani ja kooskõlastanud selle A. Vološiniga ning teinud ettepaneku see plaan täide viia.

I. Pullat ja A. Vološin sõitsid sõiduautoga isiku elukoha lähedusse ja parkisid sõiduki isiku talust eemale. Välisukse juures kohtas A. Vološin isikut ja laskis talle pipragaasi näkku ning seejärel lõi korduvalt tühja šampusepudeliga talle vastu pead. Seejärel võttis A. Vološin kahe käega isiku kaelast kinni ja kägistas ta surnuks. A. Vološini tegevuse ajal seisis I. Pullat maja nurgal õues ning ootas, kuni A. Vološin isiku tapab.

Seejärel otsisid I. Pullat ja A. Vološin isiku maja läbi ja võtsid lahkudes endaga kaasa ohvrile kuulunud esemeid. Lisaks esemetele tassiti auto pagasiruumi surnukeha ning seejärel sõitsid I. Pullat ja A. Vološin oma elukohta, jättes surnukeha esialgu autosse.

4.-7. novembrini paigutati surnukeha ümber kolmel korral. Kui esimesel korral paigutasid surnukeha ümber I. Pullat ja A. Vološin, siis kahel järgmisel korral oli nendega kaasas ka A. Pullat.

7. novembril viidi surnukeha Põhja-Sakala valda Kurnuvere külla, kus peatuti põllutee ääres, mille läheduses asus kaev. A. Pullat ja A. Vološin viskasid surnukeha kaevu. Seejärel pani A. Pullat isiku peale raske puu ja A. Vološin viskas surnukeha peale suure kivi, mille tagajärjel jäi surnukeha kaevus vee alla ega olnud nähtav.