Ringkonnakohtud tähistavad loomise 100. ja taasmoodustamise 25. aastapäeva

12. september 2018
Kristi Kirsberg

Sel reedel, 14. septembril on Tartu ja Tallinna ringkonnakohtutel kaks olulist tähtpäeva: apellatsioonikohtute loomise 100. ja nende tegevuse taastamise 25. aastapäev.

Eesti Vabariigi kohtusüsteem sai alguse Ajutise Valitsuse 18. novembri 1918 määrusega. Moodustati neli rahukogu, mis olid apellatsioonikohtuteks rahukohtute otsustele ja esimese astme kohtuteks keerukamates asjades.

Pärast nõukogude okupatsiooni taasasutati ringkonnakohtud 15. septembril 1993. Sama aasta augustis olid juba ametisse nimetatud mõlema kohtu esimesed kohtunikud – Tartus oli neid kokku 7 ja Tallinnas 14. Tänaseks on kohtunike arvud vastavalt Tartus 16 ja Tallinnas 30. Ringkonnakohtuid iseloomustab see, et kohtuasju vaadatakse pea eranditult läbi kollegiaalselt – kolmest kohtunikust koosnevas koosseisus.

Tallinna Ringkonnakohtu esimees Villem Lapimaa rõhutas pidupäeva puhul ringkonnakohtute rolli inimestele kvaliteetse õigusemõistmise tagamisel. Ta märkis: ”Kohtu ülesanne on kaitsta inimeste õigusi. Kohtusüsteemi kõrgemad astmed, sealhulgas ringkonnakohtud tagavad, et kohtuasjad lahendataks kohtutes õigesti ja ühetaoliselt. Kolmeastmeliselt toimiv kohtusüsteem annab garantii, et õigusemõistmine Eestis on sõltumatu ja erapooletu. Ligi 95% ringkonnakohtu lahenditest jäävad lõplikeks, mis on oluline kvaliteedinäitaja.”

Tartu Ringkonnakohtu esimees Kersti Kerstna-Vaks ütles, et Eestis kasutatav apellatsioonikohtu süsteem on Euroopa õigusruumis üsna haruldane: "Meile jõuavad kõik kohtuasjad eranditult pärast esimeses kohtuastmes läbivaatamist ega alga kunagi otse ringkonnakohtust. Kui inimene ei ole esimesest kohtuastmest saadud otsustusega rahul, on tal võimalik pöörduda ringkonnakohtusse ja saada siit oma õigusmurele kolme kohtuniku seisukoht. Meie poole pöördudes on inimesele tagatud isiklik kaebeõigus, mitte vaid läbi advokaadi, nagu see on nõutav juba riigikohtusse minnes. Pean oluliseks, et kohtunikena seame alati esikohale inimesed, kes on konkreetsest kohtuasjast puudutatud."

Ringkonnakohtud tähistavad reedel juubelit Eesti Rahva Muuseumis konverentsiga "Õiguse pärastlõuna", kus esinevad vandeadvokaat Paul Varul, Viru maakohtu kohtunik Heili Sepp ning koolitaja ja ettevõtja Peep Vain. Varuli ettekanne keskendub hea usu põhimõttele eraõiguses, Sepp räägib kohtuniku suhtest õigusloomega ja Vain suhtlemisoskusest. Ettekandeid on pärast üritust võimalik kõigil huvilistel kohtute veebikanalite vahendusel järelvaadata.

Samuti on ringkonnakohtute juubeli raames kõigil huvilistel alates järgmisest esmaspäevast, 17. septembrist võimalik Tartu kohtumaja 5. korrusel tutvuda näitusega Tartu ringkonnakohtu ajaloost. Näitus tutvustab Eesti vabariigi kohtusüsteemi loomist 1918. aastal, Tartu ringkonnakohtu loomist ja tegevust Eesti vabariigi ajal, kohtute ümberkorraldamist 1940. aastal ning Tartu ringkonnakohtu taasmoodustamist 1993. aastal.
Näitusel saab näha ka koopiaid ajaloolistest fotodest ja dokumentidest ning ringkonnakohtute toimikuid eri ajastutest.

Riigikohus ja kirjastus Juura on kokku pannud kohtute seaduse kommenteeritud väljaande, mida esitletakse samuti sel reedel Tartu kohtumajas. Lisaks raamatu peatoimetaja ja Rigikohtu esimehele Priit Pikamäele saavad esitlusel sõna ka kommentaaride autorid.