Tartu kohtumajas andsid vande uueks ametiajaks valitud rahvakohtunikud

Rahvakohtunikud andsid Tartu kohtumajas vande

27. aprill 2023
Annett Kreitsman
Tartu Maakohus

Täna andsid Tartu Maakohtu üldkogu ees vande uueks ametiajaks valitud rahvakohtunikud, kes järgmise nelja aasta jooksul osalevad õigusemõistmises. Kokku volitati Tartu Maakohtu tööpiirkonda 160 rahvakohtunikku.

„Rahvakohtunikena panustate õigusemõistmisesse ning annate sellele lisaks juriidilisele poolele ka inimliku vaatenurga. See on keeruline ja vastutusrikas amet, milles soovin teile kõigile edu ja jaksu,“ ütles Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide.

Tänasel Tartu Maakohtu üldkogul andsid rahvakohtunikud vande, mida annavad ka kohtunikud nende ametisse nimetamisel. Rahvakohtuniku volitused kestavad neli aastat ning neid kaasatakse kriminaalasjade arutamisse juhuslikkuse põhimõttel.

Tartu Maakohtu tööpiirkonda asub ametisse 160 rahvakohtunikku, neist 71 Tartumaalt, 15 Põlvamaalt, 18 Võrumaalt, 26 Viljandimaalt, 15 Jõgevamaalt ja 15 Valgamaalt. Rahvakohtunikel ei pea olema juriidilist haridust ning igapäevaselt tegutsevad nad väga erinevates eluvaldkondades. Valitud rahvakohtunike seas on näiteks nii ettevõtjaid, meditisiinitöötajaid, pedagooge kui ka linna- ja vallavalitsuste töötajaid.

Rahvakohtunikke kaasatakse õigusemõistmisesse maakohtutes kriminaalasjade arutamisel, kui tegemist on esimese astme kuriteoga. Rahvakohtunikul on õigusemõistmisel võrdsed õigused kohtunikuga ning talle laienevad ka kõik kohtuniku põhilised kohustused: erapooletu õigusemõistmise, nõupidamissaladuse hoidmise ja vaikimiskohustus.

Rahvakohtunikukandidaadid valivad kohalike omavalitsusüksuste volikogud ning kandidaatide seast nimetab rahvakohtunikud ametisse kohtu juures asuv komisjon, mille koosseisu kinnitab kohtu esimees.