President nimetas ametisse viis uut kohtunikku

5. juuni 2018
Kristi Kirsberg

President Kersti Kaljulaid nimetas 5. juunil ametisse ühe halduskohtuniku ja neli maakohtu kohtunikku. Selle aasta augustis asuvad kohtunikuteenistusse Alan Biin, Elina Elkind, Kristiina Kask, Tristan Ploom ja Laura-Liis Sarapuu.

Alan Biin asub teenistusse Harju Maakohtusse 1. augustil 2018. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Alan Biin vandeadvokaadina advokaadibüroos Biin ja Biin. Baccalaureus artiumi kraadi kaitses ta Õigusinstituudis 2001. aastal.

Elina Elkind asub teenistusse Harju Maakohtusse 13. augustil 2018. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Elina Elkind Riigikohtus kriminaalkolleegiumi nõunikuna. Baccalaureus artiumi kraadi kaitses ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2004. aastal.

Kristiina Kask asub teenistusse Tartu Maakohtusse 1. augustil 2018. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Kristiina Kask Tartu Maakohtus kohtujuristina. Õigusteaduse magistrikraadi kaitses ta 2013. aastal Tartu Ülikoolis.

Tristan Ploom asub teenistusse Tallinna Halduskohtusse 1. augustil 2018. Enne kohtunikuks nimetamist töötas ta Riigiprokuratuuris riigiprokuröri ja juhtiva riigiprokuröri asendajana. Õigusteaduse magistrikraadi (LL.M) kaitses ta 2002. aastal Utrechti Ülikoolis.

Laura-Liis Sarapuu asub teenistusse Harju Maakohtusse 1. augustil 2018. Enne kohtunikuks nimetamist töötas Laura-Liis Sarapuu Harju Maakohtus kohtujuristina. Õigusteaduse magistrikraadi kaitses ta Tartu Ülikoolis 2012. aastal.

Pilt on eemaldatud.