AS Pere juhid mõisteti Harju Maakohtus süüdi

28. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna süüdi Kristjan Oolo, Rein Kilgi, Kaie Raigi ja Neeme Raigi juriidilisest isikust juhtorgani liikmena võlgniku vara põhjendamatus kinkimises, millega põhjustati võlgniku maksejõuetus.

Kohus mõistis Kristjan Oolole rahalise karistuse 150 päevamäära ulatuses (4479 eurot), Rein Kilgile rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses (11 652 eurot), Kaie Raigile rahalise karistuse 180 päevamäära ulatuses (1800 eurot) ja Neeme Raigile rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses (7106 eurot).

Rein Kilki süüdistatakse selles, et tema olles AS Pere (ärinimi alates 20.09.2012 AS Lõuna Toiduainetetööstus, pankrotis) nõukogu liige koos AS Pere nõukogu liikme Kaie Raigiga ning juhatuse liikme Neeme Raigiga, olukorras, kus AS-l Pere olid vähemalt alates 2012.a. algusest püsivad makseraskused, likviidsusprobleemid ja aktsiaseltsi teadaolevad kohustused olid märgatavalt ületanud tema varasid, olid tekkinud maksuvõlad ja püsivad probleemid oma kohustuste täitmisel ning selline seisund ei olnud ajutine, kinkisid põhjendamatult AS Pere vara Pere Pagar OÜ-le (ärinimi alates 19.09.2012 LT Pagar OÜ), põhjustades sellega AS Pere maksejõuetuse.
Kristjan Oolot süüdistatakse selles, et tema olles Pere Pagar OÜ (ärinimi alates 19.09.2012 LT Pagar OÜ) juhatuse liige, aitas AS Pere nõukogu liikmetel Rein Kilgil ja Kaie Raigil ning juhatuse liikmel Neeme Raigil põhjendamatult kinkida juriidilisest isikust võlgniku AS Pere vara.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada 15 päeva jooksul. Apellatsioonteate esitamise korral on kohtuotsus tervikuna kättesaadav 19.06.2018.