Pensioniraha röövimine ja hulk teisi kuritegusid viis mehe kuueks aastaks vangi

21. veebruar 2019
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus tunnistas täna 42-aastase Jevgeni süüdi varguses, korduvalt ja lähisuhtes toime pandud kehalises väärkohtlemises, röövimises, kelmuses grupi poolt, väljapressimises ja tegevusloata finantsteenuse pakkumises ning mõistis liitkaristuseks 6 aastat vangistust. Kohus mõistis Jevgeni õigeks kuritegeliku ühenduse juhtimises ja ähvardamises kuna prokurör loobus süüdistusest. Karistusaja algust loeb kohus alates isiku kinnipidamisest s.o 22.08.2016.a.

Algselt esitas prokuratuur süüdistuse Jevgenile 16 episoodis ja veel neljale mehele.

Jevgenit süüdistatakse eakalt naisterahvalt pensioniraha röövimises ja varguses, korduvalt naisterahva ja alaealise kehalises väärkohtlemises, avaliku korra raskes rikkumises, korduvalt kehalisele väärkohtlemisele kihutamises, väljapressimises, alates 2009 aastast ilma tegevusloata finantsteenuse osutamises ehk laenu andmises ning Sindi linnalt Linnavalitsuse kaudu toimetulekutoetuste ning elektri ja küttekompensatsiooni ning küttepuude väljapetmises läbi kaassüüdistatavate Kristjani ja Andrese.

Süüdistuse kohaselt andis Jevgeni laenu vähemalt 106 isikule kogusummas 56 242 eurot ning Sindi linnalt peteti avalduse kaudu välja toetusi luues tegelikkusest vale ettekujutus nagu elaks Kristjan ja Andres Jevgenile kuuluvates majades ning olles riigi poolt seatud toimetulekupiiri all olevad mittetöötavad isikud, kes vajavad üüri- ja elektrikompensatsiooni ning kütteperioodil küttepuid.

Süüdistatav oma süüd ei tunnistanud, vaid oli seisukohal, et naisega seotud episoodid on pereasjad, teised on joodikud, kes fantaseerivad ning lisaks on menetlejad, kes mõtlevad igasuguseid asju välja.

Kohus siiski leidis, et süüdistus on tõendamist leidnud täies mahus, kuid kvalifitseeris avaliku korra raske rikkumise ümber kehaliseks väärkohtlemiseks.

Jevgeni kaassüüdistatavad sõlmisid eelmise aasta septembris prokuratuuriga kokkulepped, mis kohus kinnitas. Kohus mõistes kolmele süüdistatavale tingimis vangistused ja ühele süüdistatavale tingimisi vangistuse kriminaalhoolduse järelevalvega.

Tänase otsusega mõistis kohus kannatanule välja tsiviilhagi esitatud kogusummas 76€. Sindi Linnavalituse nõude summas ca 3000 eurot jättis kohus läbi vaatamata kuna Linnavalitsus puudusi oma nõudelt ei kõrvaldanud määratud tähtaja jooksul.

Kohus konfiskeeris Jevgeni valdusest leitud ja äravõetud sularaha summas 32 900€, mis on 2016.a määrusega arestitud ja asub PPA tagatiskontol. Jevgeni sõiduauto läbiotsimisel leitud sularaha ca 250 eurot kohus arestis konfiskeerimise täitmise tagamiseks. Konfiskeerimise asendamise korras mõistis kohus välja konfiskeerimisele kuuluva kriminaaltulu väärtusele vastava summa s.o ca 95 000, mille täitmise tagamiseks jäeti aresti alla süüdistatavale kuuluv kinnistu Sindi linnas, kaks sõiduautot, ATV, mopeed Honda, lumesahk, murutraktor jms. Kohus jättis rahuldamata süüdistatava esitatud taotluse süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamiseks summas ca 111 000 eurot.

Kohus vabastas 18.12.2018 aresti alt süüdistatavale kuuluvad kaks kinnistut.

Lisaks peab süüdistatav tasuma menetluskulud kogusummas ca 11 000 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, pooltel on õigus esitada Pärnu Maakohtule 7 päeva jooksul apellatsiooniteade.