OÜ Pandivere Pansion, selle juhatuse liige ja endine juhtivtöötaja tunnistati süüdi teise inimese ohtu asetamises tegevusetuks jäädes

21. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Viru Maakohus tunnistas täna 65-aastase Sirje Pediuse, 43-aastase Margus Peldese ja OÜ Pandivere Pansion süüdi teise inimese ohtu asetamises tegevusetuks jäädes.
Kohus mõistis Sirje Pediusele karistuseks 2 aastat vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane 3-aastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg algas täna.

Kohus mõistis Margus Peldesele karistuseks 1 aasta 8 kuud vangistust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui tema ei pane 3-aastase katseaja jooksul uut tahtlikku kuritegu. Katseaeg algas täna.

Kohus mõistis OÜ Pandivere Pansion karistuseks rahalise karistuse 30 000 eurot.

Sirje Pediust süüdistati selles, et tema töötades OÜ Pandivere Pansioni Vao maja juhatajana jättis täitmata talle töölepingust ja seadusest tulenevad kohustused, asetades tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.
Margus Peldest süüdistati selles, et tema, olles OÜ Pandivere Pansion juhatuse liige, ei korraldanud juriidilise isiku juhtimist, osutatud teenuste kirjalikku fikseerimist ja ei omanud ülevaadet Pandivere Pansion OÜ poolt pakutava hooldusteenuse kvaliteedist, asetas tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.
Osaühingut Pandivere Pansion süüdistati selles, et tema tegutsedes läbi oma juhatuse liikme Margus Peldese ja Pandivere Pansion OÜ Vao maja juhtivtöötaja Sirje Pediuse, asetas tegevusetuks jäädes kannatanu eluohtlikku olukorda ja jättis ta sinna.

Kohus kuulutas kohtuistungi täielikult kinniseks, sel põhjusel ei ole võimalik süüdistust ja isikute tegevust täpsemalt kirjeldada.

Sirje Pediuselt mõisteti välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2 193,12 eurot, Margus Peldeselt 807,11 eurot, OÜ-lt Pandivere Pansionil 807,11 eurot.
Kõigilt süüdistatavatelt mõisteti solidaarselt välja tsiviilhagi summas 1 021,80 eurot.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 12.06.2018.