Õigusemõistmise nädal keskendub tänavu noortele

4. oktoober 2020
Kristi Kirsberg

Eesti kohtute eestvedamisel toimub 5.–11. oktoobrini iga-aastane õigusemõistmise nädal, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Tänavu on ürituste põhitähelepanu suunatud noortele.

Koostöös MTÜ-ga Tagasi Kooli annavad kohtunikud 1.–12. klassi õpilastele e-külalistunde. Seal räägitakse lähemalt kohtunikutöö telgitagustest ja inimõigustest ning arutletakse muu hulgas selle üle, miks inimesed ise kohtusse pöörduvad.

Samuti korraldatakse koos prokuratuuriga videokampaania, mis näitab kolme elulise loo kaudu, kui lihtsalt võib noor inimene teadmatusest või uljusest kohtupinki sattuda ja minna elule vastu kriminaalkaristusega. Videotes kirjeldavad kohtunikud, prokurörid ja ka noored ise konkreetseid juhtumeid, mis puudutavad vägivalda, identiteedivargust sotsiaalmeedias ja narkootikumide ühest kohast teise viimist.

"Õnneks näitab kohtunike kogemus, et enamikust süüpinki jõudnud noortest saavad hiljem korralikud kodanikud. Samas võiks jätta mõned asjad siiski nooruses ise järele proovimata,” märkis Riigikohtu esimees Villu Kõve.

Traditsiooniliselt kuulutab Riigikohus välja ka kaasuskonkursi, mis pakub 9.–12. klassi õpilastele võimalust asetada end õigusemõistja rolli ning lahendada juhtumeid, millega kohtunikud igapäevaselt kokku puutuvad. Peale selle on noortel võimalik osaleda lavastatud kohtuistungil ja täita küsimustik, kust nad saavad teada, millisesse kohtuametisse nad sobiksid.

Õigusemõistmise nädalal võtavad kohtunikud meedias tavapärasest rohkem sõna, annavad intervjuusid ja avaldavad arvamuslugusid, selgitades muu hulgas kohtupidamise olemust ja tutvustades inimestele nende õigusi.

Tallinnas ja Tartus aga toimuvad linnaekskursioonid, kus huvilistel on võimalus külastada õigusemõistmise ajaloos olulisi paiku. Emajõelinnas juhib esmaspäeval ringkäiku õigusajaloolane Marju Luts-Sootak ja pealinnas reedel ajaloolane Jaak Juske.

Terve nädala kostub iga päev kell 12 Tartu raekojast õigusemõistmisele pühendatud kellamäng.

Ürituste kohta leiavad huvilised lähemat infot kohtute veebilehelt kohus.ee: https://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/osale-oigusemoistmise-nadalal