Neiu vägistamise ja mõrva eest mõistetud pikk vangistus jäi teises kohtuastmes muutmata

29. august 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Ringkonnakohtu tänase otsusega jäi muutmata Tairo Poopuule (22) 17-aastase neiu vägistamise ja mõrva eest mõistetud 15-aastane vangistus.

Maakohtu otsuse vaidlustasid ringkonnakohtus nii prokurör kui ka süüdistatava kaitsja. Prokurör taotles Poopuule eluaegse vangistuse mõistmist. Kaitsja taotles oma kaitsealuse õigeksmõistmist vägistamises, mõrvasüüdistuse ümberkvalifitseerimist tapmiseks ja karistuse kergendamist.

Ringkonnakohtu kolmest kohtunikust koosnev kolleegium leidis tõendeid kogumis hinnates, et Poopuu ja kannatanu suguühe toimus viimase tahte vastaselt ja süüdistatav kasutas seejuures vägivalda. Ringkonnakohus nõustus maakohtuga, et Poopuu allutas kannatanut vägistamise ajal kaelast pigistades vägivallaga oma tahtele. Toimepandud vägistamise varjamiseks tappis süüdistatav kannatanu, pigistades teda kätega kõrist kuni viimase surmani.

Samuti leidis ringkonnakohus, et Poopuule tuleb mõlema teo eest mõista üks karistus mõrva kui raskema kuriteo seaduses ette nähtud karistusraamide alusel. Ringkonnakohtu hinnangul ei ole põhjendatud ei karistuse kergendamine ega selle raskendamine. Karistuse puhul tuleb arvestada kergendava asjaoluna seda, et kohtumenetluse ajal hüvitas süüdistatav vabatahtlikult kannatanule ehk tapetud neiu emale ligi 600-eurose rahalise kahju. Samas karistusseadustikus loetletud karistust raskendavad asjaolud antud juhul puuduvad. Lisaks on kohtuotsusega vähenenud Poopuu esialgse süüdistuse maht, kuna ta mõisteti juba maakohtus õigeks tapmise toimepanemises vägistamise hõlbustamise eesmärgil. Nimetatud teos õigeksmõistmist ei vaidlustanud ringkonnakohtus ka prokurör. Seega on ringkonnakohtu hinnangul põhjendatud mõista kergem karistus, kui seda taotles prokurör.

Tartu Maakohus mõistis Poopuu süüdi selle aasta 30. aprillil. Karistuse kandmise algust arvestatakse tema kahtlustatavana kinnipidamisest, möödunud aasta 11. juunist. Kannatanule tuleb Poopuul mittevaralise kahjuna hüvitada 10 000 eurot ja kannatanu õigusabikulude katteks riigile 2044 eurot.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi kutsus süüdistatav eelmise aasta 10. juuni kesköö paiku endaga kohtuma tuttava 17-aastase neiu. Koos sõideti Viljandi järve ääres asuva puhkekoha juurde, kus noormees neiule kallale tungis ja ta vägistas. Süüdistuse järgi pigistas ta vägistamise käigus neiut kätega kõrist, kuni viimane suri. Kägistamise eesmärk oli süüdistuse järgi vägistamise hõlbustamine ja selle hilisem varjamine.

Kohtumenetluse pooled saavad tänast otsust vaidlustada Riigikohtus 30 päeva jooksul alates homsest.