Magamistoa kapis kanepi kasvatamine lõppes kriminaalkaristusega

30. oktoober 2018
Kristi Kirsberg

Pärnu maakohus tunnistas täna 20-aastase Erki süüdi kanepi ebaseaduslikus kasvatamises.

Erkile esitati süüdistus kahe kanepitaime ebaseaduslikus kasvatamises oma magamistoa kapis. Taimede kasvatamine seisnes neile sobilike kasvutingimuste loomises nagu päevavalguslambi paigaldamises, kastmises ja muus hooldamises, eesmärgiga saada narkootilist ainet.

Pärnu maakohus mõistis mehele karistuseks 6 kuud vangistust, mille jättis täitmisele pööramata, kui isik ei pane 1 aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Katseajal peab mees alluma kriminaalhooldaja järelvalvele ning ei või omada ega tarvitada narkootilisi või psühhotroopseid aineid.

Kohtueelses menetluses tunnistas Erki oma tegu ja avaldas kahetsust. Kohus konfiskeeris kanepitaimed ja määras need hävitada.

Menetluskuluna mõistis kohus välja 954 eurot.

Kohus arutas asja kokkuleppemenetluses. Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsiooni Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates otsuse avalikult teatavakstegemisest.