Maakohus mõistis liikluspolitseinikud süüdi altkäemaksu võtmises

8. Mai 2012
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus kuulutas täna kohtuotsuse resolutiivosa, millega mõisteti süüdi Jüri Pilt (43), Rainer Künnapuu (39) ja Kaido Must (39), keda süüdistati Lääne Prefektuuri teenistuses olles altkäemaksu võtmises. Pilti süüdistati ka altkäemaksu vahendamises ning ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumises. Samuti mõisteti süüdi kolm politseiametnikele liiklustrahvist pääsemiseks ja info saamiseks altkäemaksu andnud meest: Kristjan Seero (30), Ahti Käsi (45) ja Lauri Alu (33).

Süüdistuse kohaselt jätsid liiklusjärelevalvet teostanud politseinikud Künnapuu ja Must 2010. aasta suvel Pildi palvel vormistamata tema tuttavate Seero ja Käsi liiklusrikkumiste materjalid ning said selle eest altkäemaksu. Lisaks andis Pilt oma tuttavale Alule teenete vastu mitmel korral teada liikluspatrulli asukohast; samuti rikkus ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustust, edastades mitmele oma tuttavale politseiinfosüsteemist KAIRI andmeid erinevate sõidukite omanike kohta.

Altkäemaksuna andis Seero Pildile ahvenafileed ja angerjat ning Käsi 24 purki õlut, mille Pilt vahendas Künnapuule ja Mustale. Alu vahetas Pildi kasutuses olnud sõiduautol freooni.

Karistuseks mõistis kohus Pildile altkäemaksu võtmise ja vahendamise eest 2 aastat vangistust tingimisi 2 aastase käitumiskontrolliga katseajaga. Ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest karistati Pilti rahalise karistusega 50 päevamäära, s.o 842,50 eurot.

Künnapuud ja Musta karistas kohus altkäemaksu võtmise eest 1 aasta ja 6 kuulise vangistusega tingimisi 18 kuulise käitumiskontrolliga katseajaga; Seerole, Alule ja Käsile mõistis kohus karistuseks altkäemaksu andmise eest 1 aastase vangistuse tingimisi 18 kuulise käitumiskontrolliga katseajaga.

Sundraha ja menetluskulude katteks mõisteti meestelt riigi kasuks välja kogusummas üle 3900 euro.

Tänase otsuse vaidlustamise soovist tuleb menetlusosalistel kohtule teatada seitsme päeva jooksul. Kui selline teade tuleb, on põhistatud otsus kättesaadav 18. mail.