Lahkus endine riigikohtunik Henn Jõks

23. Mai 2022
Kristi Kirsberg

Henn Jõks

(20.09.1955 - 21.05.2022)

Meie hulgast on lahkunud pikaajaline riigikohtunik Henn Jõks, kes jäi endistele kolleegidele meelde väga tugeva õiglustundega ja kohusetundliku õigusemõistjana, aga ka siira ja empaatilise inimesena.

Henn Jõks sündis ja kasvas üles Lõuna-Eestis. Keskhariduse omandas ta Valga I Keskkoolis ja lõpetas 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna.

Kohtunikuna alustas Jõks tööd 1987. aastal Võru rajooni rahvakohtus, mis muudeti 1990. aastal Võru Maakohtuks. Pärast iseseisvuse taastamist alustasid Eestis uuesti tegevust ka ringkonnakohtud ja Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi loomisel 1993. aastal määrati hinnatud õigusemõistjana silma jäänud Jõks kohe selle liikmeks.

Juba aasta hiljem nimetas Riigikogu Jõksi riigikohtunikuks. Ta andis ametivande 9. novembril 1994 ja töötas Riigikohtu tsiviilkolleegiumi liikmena kuni pensionile jäämiseni ehk 26 aastat.

Endiste kolleegide sõnul oli Jõks äärmiselt kohusetundlik, kõrgelt arenenud õiglustundega ja järjekindel kohtunik. Ta kuulas kolleegide argumente tähelepanelikult, aga oli valmis ka oma seisukohti kirglikult kaitsma.

Jõks panustas kõikidesse tema lauale jõudnud kohtuasjadesse võrdselt – ta oli alati põhjalik ja tema jaoks ei olnud olemas ebaolulisi asju. Paragrahvide taga üritas Jõks alati näha inimest tema probleemidega ja jõuda õiglase lahenduseni ning seetõttu on ka teised kohtunikud nimetanud teda oma suureks eeskujuks.

Tsiviilõiguse ja eriti asjaõiguse kõrval oli Jõksil sügav huvi põhiseaduslikkuse järelevalve küsimuste vastu ning ta panustas oluliselt Riigikohtu lahenditesse, mis puudutasid Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) ja pensionireformi.

Riigikohtuniku ameti kõrvalt õpetas Henn Jõks aastail 1998–2010 Tartu Ülikooli õigusteaduskonna tudengitele tsiviilseadustiku üldosa ja asjaõigust. Ta oli üliõpilaste seas lugupeetud õppejõud ning õppejõudude hulgas tunnustatud kolleeg.

Samuti kuulus Jõks Eesti Kohtunike Ühingu asutajaliikmete hulka ning on olnud ka ühingu juhatuses. Ühingu liikmena seisis ta vankumatult kohtunike sõltumatuse tagamise eest ja tegeles aktiivselt kohtunike sotsiaalsete tagatistega seotud probleemidega. Peale selle on ta osalenud Euroopa Kohtunike Ühingu ja Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu töös ning kuulunud erinevatesse Eesti kohtunikkonna omavalitsusorganitesse.

President Lennart Meri tunnustas Jõksi 2001. aastal tema panuse eest õigusemõistmise arendamisse Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Head kolleegi ja sõpra mälestavad

Eesti Kohtunike Ühing

Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Riigikohus