Kohus tunnistas Pärnu linnavoliniku altkäemaksu küsimise katses õigeks

22. Mai 2019
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus mõistis täna Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri õigeks altkäemaksu küsimise katses. Seoses sellega jättis kohus A. Kalmeri põhjendatud kulutused kohtumenetlusele kogusummas ca 16 700€ riigi kanda.

Ago Kalmerit, kui Pärnu linnavolikogu liiget, kes seega on ametiisik, süüdistati temale kuuluvale OÜ-le Parem Kallas altkäemaksu küsimise katses. OÜ Parem Kallas ja Pärnu Linnavalitsuse vahel on aastaid kestnud vaidlus Rääma 19c kinnistu omandamishinna osas, milline hind on jäänud erinevate eksperthinnangute alusel vahemikku 12 000 kuni 92 000€. Süüdistuse järgi küsis A. Kalmer 10.01.2018.a. Pärnu Linnavalitsuse kabinetis toimunud kohtumisel linnapealt 72 000€ või linnale kuuluva vara tasuta üleandmist OÜ-le Parem Kallas, lubades vastutasuna volikogu liikmena toetada valitsevat koalitsiooni ja mitte töötada selle vastu. Kuritegu jäi lõpuni viimata kuna linnapea ei nõustunud ettepanekuga.

Antud kriminaalasja üks põhiküsimusi oli, kas Linnavalituse kohtumisel 72 000€ nimetamisel Ago Kalmeri poolt oli tegemist kompromissläbirääkimistega kinnistu omandamishinna osas või kuriteoga ehk altkäemaksu küsimises konkreetse vara väärtuses.

Kohus leidis, et vaidlust ei ole selles, et sundvõõrandamise otsus OÜ-le Parem Kallas kuuluva maa osas on Pärnu linna poolt tehtud ja OÜ Parem Kallas on õigustatud saama maa eest hüvitist. Milline on õiglane hüvitise summa, ei olnud käesoleva menetluse ajal teada. Seega ei olnud võimalik ka kindlaks teha, et Ago Kalmer tegi linnapeale ettepaneku maksta OÜ-le Parem Kallas välja just altkäemaksuna kvalifitseeritava summa.

Kohus leidis, et uuritud tõendite põhjal ei saa A. Kalmerile ette heita altkäemaksuna konkreetselt 72 000€ linna vara küsimist OÜ-le Parem Kallas. Kohtu seisukoht on, et hüvitise osas oli tegemist kompromissisumma pakkumisega.

Samas linnapea survestamine, ehk lubadus toetada valitsevat koalitsiooni või negatiivse vastuse korral koalitsiooni töös enam mitte osaleda, tuleb kohtu hinnanul vaadata kui muu soodustuse küsimisena temaga seotud ettevõttele. Muu soodustusega on tegemist siis, kui altkäemaksuandja soorituse tulemusena isiku varaline positsioon ei parane.

Kohus leidis, et Ago Kalmeri vastusoorituse pakkumine on linnavalitsuse otsuste tegemisse sekkumine ja otsuste tegemise kiirendamise soov. Võõrandatud maatüki eest hüvitise maksmise peab linnavalitsus küll otsustama aga vastav otsus peab sündima linnavalitsuse enda töökorralduse kohaselt ning ilma surveta linnavalitsusse kuuluvale linnapeale.

Ago Kalmeri poolt toimepandut saab hinnata üksnes muu soodustuse küsimise katsena, millist tahet ja käitumist ei ole prokuratuuri poolt Ago Kalmerile süüdistuses aga ette heidetud. Kohus ise süüdistust muuta ega süüdistuses kajastatust sellisel määral kõrvale kalduda ei saa. Eeltoodust lähtuvalt mõistis kohus Ago Kalmeri õigeks.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.