Kohus tunnistas kolm inimest süüdi Tartu linna vara omastamises

22. märts 2012
Kristi Kirsberg

Tartu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses endise Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Boris Goldmani (58) süüdi omastamises ning süüteo toimepanemise tulemusena saadud vara omandamises ja hoidmises. Sama otsusega tunnistati endine Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktor Jevgenia Lindevaldt (70) süüdi omastamises ja Andres Ant (45) omastamisele kaasaaitamises.

Goldmanile mõisteti üheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga. Eelvangistuses on ta juba ära kandnud kolm ööpäeva vangistust.

Lindevaldtile mõisteti kahe aasta ja kuue kuu pikkune vangistus kolmeaastase katseajaga ning Antile üheaastane tingimisi vangistus kolmeaastase katseajaga.

Lisakaristusena võeti Goldmanilt kaheks aastaks ja Lindevaldtilt kolmeks aastaks õigus töötada varaliste väärtuste liikumist korraldavatel ametikohtadel.

Menetluskulude katteks peab Goldman tasuma 608 eurot ning Lindevaldt ja Ant 435 eurot. Tartu linna esitatud tsiviilhagi katteks peab Goldman tasuma 8738 eurot, Lindevaldt 39 171 eurot, Ant 4886 eurot ning Lindevaldt ja Ant solidaarselt 37 992 eurot.

Kohus tunnistas Boris Goldmani süüdi Tartu linnavalitsuse haridusosakonna juhatajana töötades koos teiste isikutega Tartu linna vara omastamises kaubamaja kinkekaartide näol. Juhina lasi süüdistatav tellida ajavahemikul 10. märtsist 2008 kuni 28. märtsini 2011 Tallinna Kaubamaja ASlt kinkekaarte. Osa kinkekaartidest võttis süüdistatav endale ning kasutas enda ja perekonnaliikmete ostude eest tasumiseks Tartu ja Tallinna kaubamajades, lisaks jagas ta kinkekaarte kolmandatele isikutele.

Kohtueelse menetlusega on välja selgitatud, et kokku kasutati kinkekaarte enda tarbeks vähemalt 15 600 euro eest.

Samuti tunnistas kohus Boris Goldmani süüdi selles, et alates 12. maist 2009 kuni 23. märtsini 2011 tellis Tartu linnavalitsuse haridusosakond koolitusteenuseid Kersti Võlu Koolituskeskus OÜlt. Koolituskeskuse esitatud ja Goldmani kinnitatud arvete alusel tegi linnavalitsus koolitusfirmale ettemaksu. Suurem osa koolitusfirmale ülekantud rahast kasutati sihtotstarbeliselt koolituste läbiviimiseks, kuid osaliselt tasuti Goldmani ja tema lähedaste erakulude eest. Süüdistuse kohaselt kulutas Goldman enam kui 1300 euro suuruses summas linna raha tasumiseks tema ja ta pere poolt kasutatud majutuse, spa-keskuse külastuse, protseduuride ja toitlustamise eest.

Lisaks sellele tunnistati Boris Goldmani süüdi selles, et ta omastas Tartu linnale kuuluva fotoaparaadi koos mälukaardiga ning kasutas seda oma isiklikuks tarbeks.

Jevgenia Lindevaldt tunnistati süüdi Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori ja direktori kohusetäitjana töötades ajavahemikul 19. maist 2004 kuni 29. maini 2008 Tartu linna vara omastamises kokku üle 77 000 euro. Selleks tellis ta Annelinna gümnaasiumile kahe erineva äriühingu nimel koostatud fiktiivseid arveid kaupade ja teenuste eest, mida tegelikult õppeasutus ei ostnud. Fiktiivsete arvete alusel tegi linn ülekanded fiktiivse arve väljastanud äriühingule ning saadud raha omastati.

Andres Ant tunnistati süüdi selles, et ta koostas ise ja andis teisele isikule võimaluse koostada ASi Latente nimel fiktiivseid arveid esitamiseks kolmele Tartus asuvale õppeasutusele, sh Tartu Annelinna Gümnaasiumile. Koolide juhid kinnitasid saadud fiktiivsed arved, Tartu linn kandis ASle Latente raha üle ning saadud raha omastati. Kokku väljastati ASi Latente nimel fiktiivseid arveid 42 877 euro suuruses summas.

Lisainfo

Täna arutas kohus kokkuleppemenetluses kriminaalasja, mis on eraldatud teisest kriminaalasjast. Teises kriminaalasjas on viis kahtlustatavat. Selles asjas on kohtueelne menetlus samuti lõpule jõudnud. Kriminaalasi asub prokuratuuris, süüdistust ei ole esitatud.

Kohtumenetluse pooled saavad tänast otsust vaidlustada 15 päeva jooksul.