Kohus tunnistas Keskerakonna süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises

5. september 2019
Anneli Vilu

Kohus tunnistas Keskerakonna süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises

Harju maakohus tunnistas MTÜ Eesti Keskerakond kokkuleppemenetluses süüdi suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises ja mõistis selle eest 275 000 euro suuruse rahalise karistuse.

Sellest karistusest kuulub kohesele tasumisele rahaline karistus summas 25 000 eurot ning rahaline karistus summas 250 000 eurot jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui MTÜ Eesti Keskerakond ei pane 1 aastase ja 6 kuulise katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu.

Süüdistuse kohaselt võttis MTÜ Eesti Keskerakond juhatuse liikme ja esimehe Edgar Savisaare esinduses Paavo Pettai ja Kalev Kallo kaasabil Hillar Tederilt vastu keelatud annetuse.

Hillar Teder ja Paavo Pettai sõlmisid näilise laenulepingu, mille kohaselt annab Retail Real Estate OÜ laenu Midfield OÜ-le, kuid tegelikkuses andis H. Teder laenu MTÜ-le Eesti Keskerakond. Erakonnaseaduse kohaselt võib erakond sõlmida laenulepingu ainult juhul, kui laenu andja on krediidiasutus ning laenamine toimub turutingimustel. Erakonnaseaduses sätestatud tingimusi rikkuv tehing loetakse keelatud annetuseks

Vastutasuna nõustus Edgar Savisaar Tallinna linnapeana kasutama oma ametiseisundit, korraldamaks Promptus Capital OÜ-le kuuluva kinnistu aadressil Mäekalda tee 14 Tallinn vahetuse Tallinna linnale kuuluva kinnistu aadressil L. Koidula tn 34a vastu.

Otsust saab vaidlustada 15 päeva jooksul.