Kohus tunnistas Jaak Tammeka süüdi raske liiklusõnnetuse põhjustamises

19. märts 2019
Kristi Kirsberg

Kohus tunnistas Jaak Tammeka süüdi karistusseadustiku (KarS) § 422 lg 1 järgi liiklusnõuete rikkumise eest, mille tagajärjel üks inimene hukkus ja teine sai eluohtlikke vigastusi.

Kohus tuvastas, et J. Tammeka juhtis sõidukit joobeseisundis ja ületas lubatud suurimat sõidukiirust, mistõttu põhjustas raske liiklusõnnetuse. Samuti tunnistas kohus J. Tammeka süüdi pärast liiklusõnnetust sündmuskohalt põgenemises.

Kohus karistas J. Tammekat KarS § 422 lg 1 järgi seitsme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistusega ning KarS § 4232 järgi kuue kuu pikkuse vangistusega mõistes liitkaristuseks seitse aastat ja kaheksa kuud. Kuna kohus lahendas kriminaalasja lühimenetluses, siis tuleb karistust vähendada ühe kolmandiku võrra. Seega jääb lõplikuks karistuseks viie aasta ühe kuu ja kümne päeva pikkune vanglakaristus.

J. Tammeka karistuse mõistmisel arvestati, et tema alkoholijoove ületas oluliselt kriminaalse joobe (alkoholisisaldus 0,75 mg/l kohta väljahingatavas õhus) piiri. Samuti ületas ta lubatud sõidukiirust. Liiklusõnnetuse tagajärjel sai üks inimene surma ja teine eluohtlikke tervisekahjustusi.

Kohus luges karistust kergendavaks asjaoluks J. Tammeka siirast kahetsust ning kahju vabatahtlikku heastamist. Samas arvestati ka liikluskorra kaitsmise huvisid. Politsei avalduste kohaselt on alkoholijoobes autoroolist tabatud juhtide arv suur ning oht sellest ühe näitena on J. Tammeka juhtumi näol realiseerunud.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.