Kohus tegi Pärnu linnavalitsusele märgukirja liiklusohutuse paremaks tagamiseks

21. juuni 2018
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohtusse saabus 16.04.2018 kaebus kohtuvälise menetleja otsuse peale, mille järgi karistati isikut 200 eurose rahatrahviga. Väärteootsuse järgi põhjustas liinibussi nr 14 juht varalise kahjuga liiklusõnnetuse. Bussijuht ei hoidnud vastavalt tee ja ilmastikutingimustele sellist sõidukiirust ja pikivahet, mis võimaldaks vältida otsasõitu ees seisma jäänud sõidukile ja selle tulemusena sõitis tagant otsa selleks mitte ette nähtud kohas tagasipööret alustanud sõidukile.

Bussijuht leidis, et pole liiklusnõudeid rikkunud. Bussijuhi arvates oli Peugeoti autojuhi käitumine sedavõrd etteaimamatu, et õige kiiruse või pikivahe valimise võimalust ei tekkinudki.

Pärnu Maakohus leidis, et pikivahe hoidmise kohustus jäi bussijuhil siiski täitmata, kuid tänasel kohtuistungil tühistas Politsei- ja Piirivalveameti tehtud otsuse ning lõpetas bussijuhi suhtes väärteomenetluse, kuna ta on varem karistamata, tema süü ei ole suur ja väärteomenetluse jätkamiseks avalik huvi puudub.

Ühtlasi tegi kohus Pärnu Linnavalitsusele märgukirja liiklusohutuse parendamiseks avalikult kasutataval teel - Riia mnt Suur-Sepa, Henno tn ristmikutest kuni Suur-Posti Riia mnt ristmikuni kaasa arvatud.

Kohus märgib, et nii kesklinnast kui Riia poolt tulles on enne vastavaid ristmikke liiklusmärk märk 411 ehk «Kohustuslik sõidusuund otse», see ei nähtu aga Henno tn ja Suur-Posti ristmike asfaldi märgistustest, mis on seega vastuolus antud liiklusmärgiga.

Kohus leidis, et vältimaks liiklusõnnetusi on võimalik seda olukorda parandada või vähemalt vastuolud kaotada.

Kohtumenetluse pooled loobusid kassatsiooniõigusest.