Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas

31. oktoober 2019
Anneli Vilu

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse Mary Krossi kriminaalasjas

Kohus rahuldas prokuratuuri taotluse lõpetada kriminaalmenetlus Mary Krossi suhtes tema süüdistuses valeütluste andmises, kuna süü ei ole suur, tegemist on teise astme kuriteoga, kriminaalasjas puudub kannatanu ja puudub ka avalik huvi kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Mary Krossile pandi kohustuseks tasuda 3000 eurot kuue kuu jooksul riigi tuludesse. Tähtajalise kohustuse mittetäitmisel uuendab kohus prokuratuuri taotlusel kriminaalmenetluse ja kriminaalasi vaadatakse läbi üldises korras.

Kohtumäärus ei ole edasikaevatav.