Kohus mõistis ühele mehele tapmise eest vangistuse ja teisele süütamise eest vangistuse

15. oktoober 2018
Kristi Kirsberg

Viru Maakohus mõistis tänase kohtuotsusega tapmises, süütamises ja teise kannatanu kehalises väärkohtlemises süüdi 35-aastase Artjom Golovanovi ning karistas teda 8 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistusega. Sama kohtuotsusega mõistis kohus süütamises süüdi ka 35-aastase Vitaly Ivanovi, keda kohus karistas 2 aasta ja 6 kuu pikkusega vangistusega. Kuna Vitaly Ivanovil oli eelmise kohtotsusega mõistetud karistusest kandmata 8 kuu pikkune vangistus, tuleb Vitaly Ivanovil ära kanda ka eelmisest kohtuotsusest tulenev vangistus. Kokku karistas kohus Vitaly Ivanovi 3 aasta ja 2 kuu pikkuse vangistusega.

Süüdimõistmise aluseks olevad tapmine ja süütamine seonduvad 26. novembril 2017 Sillamäel toimunud sündmusega, kus 5. korruselise kortermaja 4. korrusel asunud korteris toimus tulekahju. Kustutustööde käigus leidsid päästjad hukkunu. Uurimistoimingud viisid järelduseni, et korterist leitud kannatanu surm polnud hooletu suitsetamisega tagajärg, vaid korter süüdati seal eelnevalt toime pandud eluvastase kuriteo varjamiseks.

Tänase kohtuotsusega kohus leidiski, et kannatanu surma põhjustasid A. Golovanovi kaks kuni kolm tugevat jalalööki kannatanu rindkere piirkonda, millega kaasnesid mitmed roidemurrud, mis viisid tüsistusteni ja kannatanu surmani. Kannatanu löömisele eelnes ühine alkoholitarvitamine. Kuriteo varjamiseks kallasid Artjom Golovanov ja Vitaly Ivanov kannatanu üle süüteainet sisaldanud vedelikuga ja süütasid viimase, et jätta mulje kannatanu hukust, kui hooletu suitsetamise tagajärjest. Samuti luges kohus tõendatuks, et Artjom Golovanov ja Vitaly Ivanov süütasid ka korteri, kus oli eelnevalt ühiselt kannatanuga alkoholi tarvitatud ja kus Artjom Golovanov eluvastase kuriteo toime pani.

Eluvastase kuriteo toimepanemist inkrimineeris prokuratuur ka Vitaly Ivanovile, ent kohus prokuratuuri seisukohta ei jaganud. Kohtu hinnangul prokuratuuri tõendid eluvastase kuriteo toimepanemist Vitaly Ivanovi poolt ei kinnitanud. See tingis Vitaly Ivanovi õigeksmõistmise tapmise toimepanemises.

Samuti tunnistas kohus Artjom Golovanovi süüdi 21.05.2016 kella 16 paiku Sillamäel toimunud ühekordses löömises. Selle teo tagajärjel kaotas kannatanu kolm esihammast ja sai huule ning suuõõne vigastused. Siingi oli roll alkoholil. Sama teo osas ei lugenud kohus tõendatuks, et Artjom Golovanov oleks kannatanule põhjustanud täiendavaid tervisekahjustusi. Nende osas tegi kohus osaliselt õigeksmõistva kohtuotsuse.

Kohus mõistis Artjom Golovanovi õigeks avaliku korra raskes rikkumises, mis seisnes 14.06.2017 pommiähvarduse tegemises Sillamäe kauplusele Konsum. Õigeksmõistmise aluseks oli süüdistuse puudulikkus.

Kohus mõistis süüdistatavatelt välja ka seadusekohased menetluskulud.

Mõlemad süüdistatavad on varaselt kriminaalkorras karistatud. Kohtuotsus ei ole jõustunud ja seda on võimalik vaidlustada 15 päeva jooksul Tartu Ringkonnakohtus.