Kohus mõistis Tartumaal eaka naisterahva tapnud mehe üheksaks aastaks vangi

14. juuli 2020
Annett Kreitsman

Tartu Maakohus mõistis täna, 14. juulil tapmises ja kehalises väärkohtlemises süüdi 66. aastase mehe ning mõistis talle liitkaristusena üheksa aasta pikkuse vangistuse.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri süüdistuse kohaselt tappis mees 2019. aasta 25. juulil Tartumaal asuvas eramus oma endise abikaasa 87-aastase ema. Süüdistuse järgi lõi ta kannatanut kirvega ja kui kannatanu maha kukkus, jätkas tema löömist jalaga. Saadud vigastuste tõttu suri kannatanu sündmuskohal. Samuti süüdistati meest selles, et 2018. aasta märtsis lõi ta samale kannatanule käega näkku.

Tartu Maakohus arutas kriminaalasja kolmeses koosseisus ehk koos rahvakohtunikega üldmenetluses avalikul kohtuistungil. Kohtuistungil tunnistas mees end teo toimepanemises süüdi ning avaldas ka kahetsust. Analüüsinud tõendeid ei esinenud kohtul mingeid kahtlusi, et süüdistatav teo toime pani ning tunnistas ta süüdi, mõistes talle liitkaristusena üheksa aastat vangistust. Karistuse mõistmisel luges kohus raskendavaks asjaoluks kuriteo toimepanemist kõrges eas isiku suhtes. Kergendava asjaoluna hindas kohus seda, et mees ei varjanud tegu, vaid helistas häirekeskusesse, ka menetluse jooksul aitas mees aktiivselt kaasa kuriteo asjaolude tuvastamisele.

Menetluskuludena tuleb süüdimõistetul tasuda riigituludesse kokku 5669 eurot. Kuni kohtuotsuse jõustumiseni jääb süüdimõistetu vahi alla.

Tegemist on jõustumata kohtuotsusega. Apellatsioonõiguse kasutamise soovist tuleb kohtule kirjalikult teada anda seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamisest.