Kohus mõistis suure koguse narkootilise aine käitlejale pika vanglakaristuse

18. november 2020
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna 24-aastase Pjotri süüdi narkootilise aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises, tulirelva ja selle helisummuti ebaseaduslikus käitlemises, ähvardamises ja tapmiskatses. Kohus mõistis talle karistuseks 10 aastat vangistust. Varasema tingimisi karistuse arvelt suurendada karistust nelja aasta võrra ja mõista liitkaristuseks 14 aastat vangistust.

Lisaks peab ta tasuma riigi tuludesse sundraha ja ekspertiisi kuludena 7714.50 eurot.

Süüdistuse järgi käitles Pjotr narkootilisi aineid amfetamiini ja metamfetamiini kokku vähemalt 111 431,60 euro teenimise eesmärgil ehk suure varalise kasu saamiseks. Ka süüdistatakse Pjotri tulirelva ebaseaduslikus käitlemises ja tulirelva helisummuti ebaseaduslikus käitlemises. Lisaks süüdistatakse Pjotrit tapmisega ähvardamises kui on olnud alust karta ähvarduse täideviimist ning teise inimese tapmise katses.

Süüdistatav on oma süüd tunnistanud ning ka kohtuistungil uuritud kirjalike tõendite ja kannatanu ütlustega on kohtu hinnangul süü tõendamist leidnud.

Süüdistatav oli varem kriminaalkorras karistatud.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.