Kohus mõistis piinamise ja tapmise eest pika vangistuse

12. juuni 2019
Anneli Vilu

Kohus mõistis piinamise ja tapmise eest pika vangistuse

Harju Maakohus tunnistas täna 45-aastase Urmase süüdi piinaval viisil tapmises, vägistamises, kehalises väärkohtlemises, vabaduse võtmises, avalikus varguses ja avaliku korra raskes rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 20 aastat vangistust.

Süüdistuse järgi peksis ja piinas ta 13. augustil 2017 mitme tunni jooksul Tallinnas Vabaduse puiesteel asuva elumaja korteris oma endist elukaaslast. Uurimisel kogutud tõendid viitavad sellele, et pärast peksmist ja sellele järgnenud vägistamist viis süüdistatav naise autoga Paunkülas asuva veehoidla juurde, kus jätkas naise peksmist ning lõpuks kägistas ohvri surnuks.

Avaliku korra rikkumine leidis süüdistuse kohaselt aset 5. mail 2016 Tallinnas Lasnamäel, kus Urmas väljus ta oma sõidukist võttes kurikataolise eseme, millega ähvardas teises autos olnud meest.

Süüdistatav oma süüd ei tunnistanud.

Süü tõendamisel osutusid olulisimateks tõenditeks süüdistatava enda filmitud videod toime pandud kuritegudest. Karistuse mõistmisel arvestas kohus tegude raskust ja lähtus asjaolust, et süüdistatav oli eelnevalt kriminaalkorras karistamata.

Ühtlasi rahuldas kohus kannatanu tsiviilhagi kuriteoga tekitatud varalise kahju hüvitamise nõudes ja mõistis kannatanu kasuks välja 273,83 eurot.

Kohtuotsus ei ole jõustunud, pooltel on õigus see vaidlustada Tallinna Ringkonnakohtus.