Kohus mõistis Peeter Helmele karistuse lapseealise seksuaalse ahvatlemise eest

30. november 2020
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Peeter Helme noorema kui neljateistkümne-aastase isiku seksuaalse ahvatlemise kõlbmatu süüteo katses süüdi ja mõistis talle karistuseks ühe aasta ja nelja kuu pikkuse vangistuse tingimisi kaheaastase katseajaga ning kohustas katseajal Helmet järgima kontrollnõudeid, sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, mille eesmärgiks on tema süüdistuses nimetatud süütegude edasine ära hoidmine.

Peeter Helmet süüdistati selles, et ta 2019. aastal ahvatles ta seksuaalselt suhtlusportaalis armastusesaal privaatsõnumite vahendusel 12-aastast Marleeni, kes tegelikult oli politseiametnik ja esines kasutajanime "Marleen12" all. Peeter Helme rääkis tüdrukuga seksuaalsetel teemadel: enda seksuaalvahekordadest alaealiste tütarlastega, meeste suguelunditest, samuti uuris tüdrukult viimase seksuaalkogemuste ja soovide kohta.

Süütegu jäi Peeter Helme poolt lõpule viimata tema enda tahtest sõltumatutel asjaoludel, kuna isik, keda tema teadis 12-aastase Marleenina, oli jälitustoimingu raames tegutsev politseiametnik.

Kohtu hinnangul leidis tõendamist, et P. Helme oli suhtlusportaalis armastusesaal privaatkirjavahetuse üheks osapooleks ning pidas vestluspartnerit 12-aastaseks. Kirjavahetuse vältel ahvatles P. Helme seksuaalselt lapseealist ja seega oli tegemist kõlbmatu kuriteo katsega. Kohus märkis, et tegemist oli avaliku suhtlusportaaliga, millisele oli vaba juurdepääs igas vanuses isikutel, mitte arvutimängu ja täisealiste suhtluskeskkonnaga, kus isikut teadlikult lingvistiliselt kiimlevad fantaseerides kuritegudest – lastega seksimisest.

P. Helmelt mõisteti välja riigi tuludesse menetluskuludena 1327 eurot.

Otsus ei ole veel jõustunud.