Kohus mõistis naise süüdanud mehele pika karistuse

28. veebruar 2020
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus tunnistas täna 54-aastase Reinu süüdi oma elukaaslase mõrva katses, ämma tapmisega ähvardamises ja suures koguses ebaseadusliku lõhkeaine valdamises ning mõistis liitkaristuse 13 aastat vangistust.

Karistusaja algust loeb kohus alates 13.08.2019.

Reinu süüdistati oma elukaaslase tapmiskatses piinaval ja julmal viisil. Nimelt tekkis eelmise aasta augustikuus poolte vahel saunamajas vaidlus, mille käigus võttis Rein põlevvedelikuga kanistri ja valas kannatanu sellega üle ning süütas põlema. Kannatanul tekkis eluohtlik tervisekahjustus, piinavad ja väljakannatamatud valud. Kannatanu kogu kehapinnast oli põlenud 37%. Sama sündmuse käigus ähvardas Rein tappa oma ämma, kes läks tütrele appi. Lisaks süüdistati Reinu 8,4 kilogrammi ohtliku ja kasutuskõlbliku lõhkeaine ebaseaduslikus valdamises.

Pärnu Maakohus arutas kriminaalasja kolmeliikmelises koosseisus ehk koos rahvakohtunikega avalikul kohtuistungil. Kohtus Rein süüd ei tunnistanud. Ta ütles, et naise süttimine oli õnnetus, ämmale lihtsalt käratas, et viimane ei segaks ja sellest, et kuuris oli lõhkeaine, sai ta teada umbes poolteist nädalat enne seda, kui politsei selle ära viis. Eelnevalt arvas Rein, et lõhkeaine puhul on tegemist mingi määrdega. Naise süttimist selgitas Rein õnnetusena, nimelt samal ajal, kui tema täitis bensiiniga mootorsae paaki, tuli naine selja tagant ja tõukas teda, mistõttu Rein inertsist keeras ümber oma telje ja pritsis bensiini naisele peale, kellel oli kas suus või käes sigarett, millest ta ka kohe süttis.

Kohus seda usutavaks ei pidanud, eriti arvestades, et süüdistatav muutis oma versiooni mitmeid kordi.

Süüdistatav peab tasuma menetluskulud ja ekspertiisitasud kogusummas ca 7000 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.