Kohus mõistis mõrvakatse eest pika vangistuse

29. jaanuar 2019
Kristi Kirsberg

Tartu Maakohus tunnistas Aivar Visnapi (55) süüdi mõrvakatses ja kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle liitkaristusena kaheksa-aastase vangistuse.

Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud süüdistus mõrvakatses tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul tõendamist see, et see oli toime pandud sõltuvussuhtes.

Karistuse kandmise algust arvestatakse Aivar Visnapi kahtlustatavana kinnipidamisest möödunud aasta 7. juulil.

Kohus leidis, et uuritud tõendid kinnitavad Visnapi süüd. Karistuse mõistmisel arvestas kohus, et mõrvakatses on Visnapi süü keskmisest suurem, kuna hetkel, kui ta maja süütas, viibisid seal lisaks täiskasvanutele veel ka kaks last ning süüteo pani ta toime kavatsetult. Kohus kergendas karistust, kuna tegu jäi katsestaadiumisse. Mõrvakatse süüdistus ei leidnud tõendamist majas viibinud kannatanu tuttava mehe suhtes.
Kehalise väärkohtlemise episoodides põhjustas süüdistatav oma käitumisega kannatanule nii füüsilist valu kui ka tervisekahjustused, mistõttu kohus leidis, et Visnapi süü ei ole väike, vaid see on vähemalt keskmine.

Kannatanud süüdistatava vastu kahjunõudeid ei esitanud. Menetluskuludena peab süüdistatav riigi tuludesse tasuma kokku 1867 eurot.

Prokuratuuri esitatud süüdistuse järgi valas Aivar Visnap 7. juulil 2018 tahtliku tapmise eesmärgil öisel ajal bensiiniga üle kannatanule kuuluva Viljandimaal asuva elamu trepi ja osa seinu, olles teadlik, et majas viibib kannatanu koos kahe alaealise lapsega. Samuti viibis majas kannatanu tuttav mees. Seejärel süütas süüdistatav maja ja põhjustas reaalse ohu kannatanute elule, tervisele ja varale. Pärast maja süütamist summutas kannatanu tuttav leeke, kuid süüdistatav püüdis teda takistada. Tapmine jäi lõpule viimata, kuna kannatanu tuttaval õnnestus osaliselt tuld kustutada ja kohale saabus Päästeamet.
Samuti süüdistatakse Visnapit korduvas vägivalla kasutamises oma elukaaslase suhtes.

Visnap on varem kriminaalkorras karistamata. Kriminaalasja arutati kannatanute huvides kinnisel istungil. Kohtuotsuse kuulutamine oli avalik.

Tänane otsus ei ole jõustunud ning kohtumenetluse pooled saavad selle vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 19. veebruaril.