Kohus mõistis mehed süüdi tapmises seoses röövimisega

8. november 2018
Kristi Kirsberg

Käesoleva aasta veebruarikuu hilisõhtul leiti Narvas Joala tänaval asuva maja juures 51-aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Täna tunnistati süüdi grupis tapmise toimepanemises seoses pudeli õlu ja 40 eurosendi röövimisega Maksim Jevstifejev (29.a), kellele mõisteti karistuseks 14 aastat vangistust ja Dmitri Ptitsõn (43.a), kellele mõisteti karistuseks 10 aastat vangistust.

Meestele esitati süüdistus tapmise toimepanemises grupis seoses röövimisega, mis on tapmise raskem koosseis. Tapmine seoses röövimisega eeldab, et süüdlane täidab kannatanu suhtes samaaegselt nii tapmise kui röövimise koosseisu.

Mehed, kes olid alkoholijoobes, tegutsesid eesmärgiga ebaseaduslikult omastada kannatanu vara, tekitasid peksmise käigus kannatule kehavigastusi, mille tagajärjel kannatanu suri ning lahkusid sündmuskohalt jättes kannatanu lumisele linnatänavale kõhuli pööratuna. Süüdistatav Maksim Jevstifejev tunnistas ennast kohtuistungil süüdi talle inkrimineeritava kuriteo toimepanemises, teine süüdistatav Dmitri Ptitsõn tunnistas ennast osaliselt süüdi, s.o ainult selles, et võttis kannatanu õlu.

Kohus hinnates Maksim Jevstifejevi süü suurust leidis, et see on suurem kui kaassüüdistatav Dmitri Ptitsõnil, sest tema poolt kannatanu suhtes kasutatud vägivald oli jõhkram ja ka kannatanu suhtes teostatud löökide arv oli suurem ning seega on põhjendatud ka mõista talle karmim karistus kui kuriteo kaastäideviijale Dmitri Ptitsõnile.

Kohus rahuldas kannatanu tsiviilhagi ning määras, et mõlemad mehed peavad tasuma ka menetluskulud.

Kohtuotsusele võib 15 päeva jooksul alates kohtuotsuse avalikult teatavakstegemisest esitada kirjaliku apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule.