Kohus mõistis meestele tapmise, väljapressimise katse jm süütegude eest karistused

8. veebruar 2012
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Ain Tali (53) süüdi tapmises, väljapressimise katses, süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises ning tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises, Andres Rebase (44) süüdi väljapressimise katses ja Kaimar Maalepa (45) süüdi süüteoga saadud vara omandamises, hoidmises ja turustamises; mõistes Ain Talile liitkaristuseks 10aastase vangistuse, Rebasele 6aastase vangistuse ja Maalepale rahalise karistuse 100 päevamäära ehk 320 eurot.

Samas kriminaalasjas kohtu ees olnud, väljapressimise katses süüdistatud Toomas Voogi (45) ja kehalise väärkohtlemise katses süüdistatud Anti Tali (26) mõistis kohus õigeks.

Kohus rahuldastsiviilhagi kannatanule tekitatud varalise kahju, kokku ligi 2500 euro ja mittevaralise kahju 15 000 euro hüvitamiseks.

Süüdimõistetutelt mõisteti välja ka sundraha ja menetluskulud.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt kutsus Ain Tali, Andres Rebasega kokkulepitult ja Toomas Voog juhendamisel 16.08.2009 kella 09.43 paiku, eesmärgiga mõjutada vägivallaga ähvardades ühte meesterahvast kinnistu osas peetavas kohtuvaidluses oma nõuetest taganema, selle mehe väljamõeldud ettekäändel Harju maakonda Kuusalu valla ja Jõelähtme valla piiril asuvasse Valkla bussipeatusesse.

Sealt läks Ain Tali, koos abiks kaasa kutsutud Anti Taliga Harju maakonnas Jõelähtme vallas Peterburi maantee ääres asuvasse Koogi bussipeatusesse, kus 16.08.2009 ajavahemikul kella 10.30 kuni 12.00 sõidukis Suzuki Baleno tarvitasid kannatanu kallal vägivalda, ähvardasid teda täpsemalt tuvastamata revolvrile sarnaneva esemega tappa.

Plaanis olnud nõuet ei jõutud aga esitada, sest kannatanu püüdis ennast kaitsta, haarates käega Ain Tali käes olevast revolvrile sarnanevast esemest, misjärel Ain Tali lõi teda vähemalt 12 korda selle esemega pähe, tekitades kannatanule eluohtlikud tervisekahjustused, mille tagajärjel kanatanu suri.

Tapmise tulemusena saadud sõiduki koos selles olnud esemetega väärtusega kokku 1458 € kinkis Ain Tali 16.08.2009 Kaimar Maalepale, kes lõikas sõiduki tükkideks ja põletas osa sellest ära, viies teise osa vanametalli kokkuostu.

Ain Talit süüdistatakse ka jahipüssi IžK ja 12-kaliibrilise jahipüssipadruni ebaseaduslikus hoidmises nimetatud hoidmises oma elukohas.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus kohtus tutvuda kohtuotsusega.