Kohus mõistis lapsi rünnanud naisele pika vanglakaristuse

11. august 2022
Annett Kreitsman

Tartu Maakohtu Viljandi kohtumajas mõisteti täna karistus Raili Sepale, kes möödunud aasta kevadel ründas noaga Võhma linnas kahte last. Kohus mõistis naisele karistuseks 10 aastat vanglakaristust.

Kohus leidis otsuse langetamisel, et Raili Sepa süü kahe inimese suhtes toime pandud tapmiskatses on leidnud täielikult tõendamist. Raili Sepp ründas 1. märtsil 2021 Võhma linnas 10-aastast ja 8-aastast last, tegutsedes tahtliku tapmise eesmärgil ning lõi kaasas olnud noaga korduvalt trepikojas viibinud kahte last. Kannatanutest ühele tekitas Raili Sepp 17 lõike- ja torkehaava ning teisele 15, tekitatud vigastused põhjustasid neile eluohtliku tervisekahjustuse. Kohus leidis, et Raili Sepp ei saanud viia oma kuritegu lõpule temast mittesõltuvatel asjaoludel, kuivõrd trepikojas liikusid kõrvalised isikud.

„Oma käitumises oli Raili Sepp jõhker – ta jätkas kannatanute löömist ka pärast seda, kui kannatanud lamasid kägaras trepil,“ tõi kohus otsuse kuulutamisel välja.

Kohus leidis asja arutamisel, et tõendamist ei leidnud Raili Sepa kaitsja väide, et naine pani talle süüks pandud teo toime äkki tekkinud tugeva hingelise erutuse seisundist. Lapsed, keda Raili Sepp ründas, ei olnud tema suhtes provokatiivsed ega olnud teda verbaalselt solvanud.

Kohus rahuldas kannatanute tsiviilhagi ja mõistis Raili Sepalt mittevaralise kahju hüvitisena kummagi alaealise kannatanu kasuks 15 000 eurot. Lisaks tuleb Raili Sepal tasuda riigi tuludesse menetluskuludena 8431,88 ning kannatanute esindaja õigusabi kulud.

Kriminaalasja arutati kinnisel kohtuistungil, kohtukoosseisu kuulusid kohtunik ja kaks rahvakohtunikku.

Raili Sepa karistuse kandmise algusajaks loetakse tema kahtlustatavana kinnipidamise kuupäeva 01.03.2021.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Edasikaebusest tuleb kohut teavitada seitsme päeva jooksul.