Kohus mõistis kuritegelikule ühendusele pikad vanglakaristused

8. detsember 2020
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna 55-aastase Olegi süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja mõistis talle liitkaristusena 9 aastat vangistust ning menetluskuludena mõisteti välja 12 891.20 eurot.

53-aastase Aleksei tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja mõistis talle liitkaristusena 5 aastat vangistust tingimisi viieaastase katseajaga. Menetluskuludena mõisteti välja 8754.80 eurot.

42-aastase Aivari tunnistas kohus süüdi samuti kuritegelikku ühendusse kuulumises ja mõistis talle karistuseks 5 aastat vangistust, mis loeti kaetuks eelmise Harju Maakohtu otsusega mõistetud ära kandmata karistusega, mis on 13 aastat 11 kuud ja 1 päev.

35-aastase Timofei tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja narkokuriteos ning mõistis talle liitkaristusena vangistuse 6 aastat 6 kuud ja 29 päeva. Menetluskuludena tuleb tasuda 13 193.20 eurot.

46-aastase Eduardi tunnistas kohus süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises ja karistas teda 9 aasta pikkuse vangistusega. Menetluskuludena tuleb tasuda 1924.40

Süüdistuse järgi moodustasid 55-aastane Oleg ja 53-aastane Aleksei kuritegeliku ühenduse, mis tegeles alkoholi ebaseadusliku käitlemisega ja mida juhtis Oleg.

Lisaks süüdistati 42-aastast Aivarit ja 35-aastast Timofeid 46-aastase Eduardi juhtumisel kuritegeliku ühenduse moodustamises, mis tegeles narkokuritegude toimepanemisega ja oli üks väiksem osa Olegi juhitavast kuritegelikust ühendusest (nö Loksa haru), mis oli suunatud narkokuritegude toime panemisele.

Otsus ei ole veel jõustunud.