Kohus mõistis Kert Kesküla mõrvaga seoses kohtu all olnutele karistused

10. Mai 2012
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Nikolai Sokolovi (19), Edgari (17) süüdi röövmõrvas, mõistes neile karistuseks vastavalt 12 aasta ja 8 aasta pikkused vangistused. Noormeestega koos kohtu all olnud Elina (16) ja Jevgenia (17) tunnistas kohus süüdi mõrvale kaasaaitamises ja mõistis Elinale karistuseks 6 kuud reaalset vangistust ja 4 aastat 6 kuud tingimisi vangistust 5aastase katseajaga ning Jevgeniale 4 kuud reaalset vangistust ja 2 aastat ja 8 kuud tingimisi vangistust 3aastase katseajaga.

Süüdimõistetute karistusaja algus on Sokolovil ja Edgaril nende kinnipidamise päev s.o 2. oktoober 2011.

Elinal ja Jevgenial tuleb asuda reaalset vangistust kandma kohtuotsuse jõustumisel. Katseaeg hakkab kulgema alates kohtuotsuse kuulutamisest.

Süüdimõistetutelt, alaealiste puhul nende vanematelt mõistis kohus välja kannatanu tsiviilhagi solidaarselt 3462,10 eurot.

Süüdimõistetutelt mõisteti riigi tuludesse sundraha, õigusabikulud ja ekspertiiside tasud.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt meelitas Elina 27.septembril 2011 kella 20 paiku Kert Kesküla Tallinnas Lasnamäe linnaosas Rahu tee juures asuvale metsaalale, kus ootasid ees Jevgenia, Sokolov ja Edgar. Sokolov ja Edgar lõid Keskülat 15 korda noaga ja mitu korda pesapallikurikaga kehasse ning kolm korda ligi 3 kg kaaluva teravaservalise paekivitükiga pähe. Kesküla suri saadud vigastustesse sündmuskohal.

Elinat süüdistatakse selles, et selgitanud välja kannatanu harjumuse suuremat sularahasummat kaasas kanda teavitas ta sellest Jevgeniat ja Edgarit. Koos kavandati kannatanu röövimist ja tapmist, määrati kindlaks kuriteo toimepanemise aeg ja koht. Keskkülat kuriteokohta meelitades pidas Elina mobiiltelefoni abil sidet Jevgenia ja Edgariga, kooskõlastades sobivat aega hämaras tegutsemiseks ja püüdes välistada kõrvaliste isikute lähedalolekut.

Pärast mõrva otsisid noored läbi Keskküla sõiduki ja temal seljas olevate riiete taskud, leides ja võttes 20 eurot ja väiksema rahasumma müntides. Elina pesi verest puhtaks Sokolovil seljas olnud jope, Jevgenia aitas pesta verest puhtaks Sokolovil veriseid käsi, ostes selleks kioskist vett.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus tutvuda kohtuotsusega.