Kohus mõistis kaks Wiru Uks Tallinn OÜ töötajat õigeks ettevaatamatusest surma põhjustamises

14. september 2021
Kristi Kirsberg
Harju Maakohus

Harju Maakohus mõistis täna õigeks kaks Wiru Uks Tallinn OÜ töötajat teise inimese surma põhjustamisega ettevaatamatusest, mis oli toime pandud tegevusetusega.

34-aastast ja 33-aastast meest süüdistati selles, et nad aadressil Tallinn, Kollane 7 teostatud garaažitõstukse hoolduse käigus jätsid kontrollimata ja märkamata, kas garaažiukse mehhanismil on kukkumisvastane kaitse paigaldatud või mitte või kas see on töökorras. Omades tehnilisi teadmisi ja garaažiuste paigaldamiseks ning hooldamiseks eriteadmisi, oleksid nad tähelepaneliku ja kohusetundliku suhtumise korral pidanud ette nägema, et kukkumisvastase kaitse puudumise korral või selle riknevusel võib 123 kg raskusega garaažiuks alla kukkuda ning põhjustada ohtu inimese elule ja varale. Süüdistuse järgi põhjustasid nad hoolduse tegemata jätmisega ettevaatamatusest 15. mail 2016. aastal lapse surma.

Kohus aga leidis, et 23. septembril 2015. aastal Kollane 7 garaaži tõstust hooldanud töömehed ei olnud tööülesandeid täites hooletud, nad ei saanud ette näha, et nende tegevusetus võib umbes 8 kuud hiljem põhjustada lapse surma ning seetõttu mõisteti nad neile esitatud süüdistuses õigeks.

Menetluskuludena jäid riigi kanda süüdistatavate riigi õigusabi kulud kogusummas 9170,30 eurot, ekspertiisitasu 250 eurot, riigi eelarvevahenditest mõisteti välja õigusabikulud Wiru Uks Tallinn OÜ kasuks 10 750 eurot ja kannatanute kasuks 9147 eurot.

Kuna süüdistatavad mõisteti õigeks, siis jättis kohus läbi vaatama kriminaalasjas esitatud tsiviilhagi varalise kahju hüvitamiseks summas 10423,72 ja mittevaralise kahju hüvitamises kohtu määratud suuruses.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.