Kohus mõistis Ivo Parbusele ja temaga koos kohtu ees olnutele karistused

30. märts 2012
Kristi Kirsberg

Harju Maakohus tunnistas täna Ivo Parbuse (52) süüdi korduvas pistise nõudmises ja võtmises suures ulatuses, mõistes talle lõplikuks karistuseks 2 aasta ja 6 kuu pikkuse vangistuse.

Ivo Parbus mõisteti õigeks ühes kuriteoepisoodis s.o 23.05.- 04.12.2008 toimepandud OÜ Woody ja AS Järvevana esindajalt Tõnu Kortsult pistise saamisega nõustumises ja pistisena 15 000 kroonise AS-i Estravel kinketšeki saamises detailplaneeringute menetluse üle järelevalve teostamise eest.

Parbusele mõisteti lõplikuks kandmisele kuuluvaks karistus on 2 aastat ja 6 kuud vangistust, kandmise alguseks on kohtuotsuse kuulutamise päev, s.o 30.03.2012. Parbus vahistati kohtusaalist.

Parbusega samas kriminaalasjas kohtu ees olnud Raivo Undi (50), Tallinna Farmaatsiatehase AS-i, Peeter Palusaare (42), Kaupmehe Arenduse OÜ, OÜ Woody, OÜ Metsailu, OÜ Constancia, AS-i Merko Ehitus ja Aleksander Raide tunnistas kohus süüdi pistise andmises, Toivo Susi (56), TLS Invest OÜ ja Tõnu Kortsu tunnistas kohus süüdi korduvas pistise andmises ning Elmar Sepa (52) ja SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali tunnistas kohus süüdi pistise andmisele kihutamises ja sellele kaasa aitamises, mõistes neile isikutele järgnevad karistused:

Tõnu Korts mõisteti õigeks ühes kuriteoepisoodis s.o 23.05.- 04.12.2008 toimepandud OÜ Woody ja AS Järvevana esindajana Parbusele pistisena 15 000 kroonise AS-i Estravel andmises detailplaneeringute menetluse üle järelevalve teostamise eest.

Kortsu karistati vangistusega 2 aastat ja 3 kuud, millest ta peab kohe ära kandma 5 kuud, algusega 30.03.2012. Ülejäänud 1 aasta 10 kuud vangistust jääb kanda tingimisi 4aastase katseajaga. Korts vahistati kohtusaalist.

Elmar Seppa karistati vangistusega 2 aastat ja 6 kuud, millest ta peab kohe ära kandma 5 kuud, algusega 30.03.2012. Ülejäänud 2 aasta ja 1 kuu pikkune vangistus jääb kanda tingimisi 4aastase katseajaga. Elmar Sepp vahistati kohtusaalist.

Toivo Susit karistati vangistusega 2 aastat 6 kuud, millest ta peab kohe ära kandma 4 kuud 27 päeva, alguseks 30.03.2012. Ülejäänud 2 aastat ja 1 kuud vangistust jääb kanda tingimisi 4 aasta pikkuse katseajaga. Toivo Susi vahistati kohtusaalist.

Aleksander Raidet karistati vangistusega 2 aastat 6 kuud, millest kohe ära kanda jäi 4 kuud 27 päeva, algusega 30.03.2012. Ülejaanud 2 aastat ja 1 kuu jääb kanda tingimisi 4aastase katseajaga. Aleksander Raide vahistati kohtusaalist.

Peeter Palusaart karistati vangistusega 1 aasta 9 kuud, millest kohe ärakantav 5 kuud 22 päeva loetakse eelvangistuses viibitud ajaga kantuks. Ülejäänud karistus s.o 1 aasta 3 kuud ja 8 päeva vangistust jääb kanda tingimisi 4aastase katseajaga. Tema eest makstud kautsjon summas 76 917,67 tagastatakse.

Raivo Unti karistas kohus vangistusega 1 aasta ja 6 kuud, millest 3 kuud peab ta ära kandma kohe, algusega 30.03.2012. Ülejäänud karistus s.o 1 aasta ja 3 kuud jääb kanda tingimisi 4aastase katseajaga.Raivo Unt vahistati kohtusaalist.

AS-i Merko Ehitus karistati rahalise karistusega summas 300 000 eurot.

OÜ-d Metsailu karistati rahalise karistusega summas 100 000 eurot.

OÜ-d Constancia karistati rahalise karistusega summas 200 000 eurot.

OÜ Woody mõisteti õigeks ühes kuriteoepisoodis s.o 23.05.-28.11.2008 toimepandud OÜ Woody huvides tegutsenud juhatuse liikme Tõnu Kortsu poolt Ivo Parbusele pistisena 15 000 kroonise AS-i Estravel kinketšeki andmises detailplaneeringute menetluse üle järelevalve teostamise eest.

OÜ-d Woody karistati rahalise karistusega summas 200 000 eurot.

Tallinna Farmaatsiatehase AS karistati rahalise karistusega summas 200 000 (eurot.

Sihtasutus Jüri Vilmsi Sihtkapital (pankrotis) karistati rahalise karistusega summas 200 000 eurot.

TLS Invest OÜ-d karistati rahalise karistusega summas 100 000 eurot.

Kaupmehe Arenduse OÜ-d karistati rahalise karistusega summas 50 000 eurot.

Ivo Parbuselt mõisteti konfiskeerimise asendamise korras välja konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 7349,84 eurot.

SA-lt Jüri Vilmsi Sihtkapital (pankrotis) mõisteti välja konfiskeerimise asendamise korras konfiskeeritava vara väärtusele vastava summana 51 129,32 eurot.

Kriminaalmenetluse käigus Harju Maakohtu 16.12.2008 määrusega arestitud Ivo Parbuse varad vabastatakse aresti alt kohtuotsuse jõustumisel.

Kriminaalmenetluse käigus Harju Maakohtu 20.03.2009 määrusega arestitud SA Jüri Vilmsi Sihtkapital (pankrotis) varad vabastatakse aresti alt kohtuotsuse jõustumisel ning arvatakse pankrotivara hulka.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt alustas Kaitsepolitseiamet 14. jaanuaris 2008 kriminaalmenetlus selles, et Tallinna abilinnapea nõunik Ivo Parbus soovib saada Tallinna Linnaplaneerimise Ametis erinevate detailplaneeringute, ehitusprojektide ja ehituslubade menetluse asjaajamise korraldamise ja nende üle järelevalve teostamise eest planeeringute ja projektide esindajatelt raha. Süüdistuse kohaselt võttis Parbus 2008. aasta maist kuni detsembrini pistisena vastu raha ja kinkekaarte kokku üle 980 000 krooni väärtuses.

Parbusega koos kohtu all olnud SA Jüri Vilmsi Sihtkapitali juhatuse ainuliige Elmar Sepp veenis ja aitas Parbust pistise nõudmisel ja võtmisel. Ülejäänud füüsilised ja juriidilised isikud olid kohtu all pistise andmise süüdistuses. Kokku oli kohtu all 15 isikut.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale 7 päeva jooksul alates tänasest ning esitades apellatsiooni 15 päeva jooksul, alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalus tutvuda kohtuotsusega.