Kohus mõistis endise spordinõuniku süüdi soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises

17. september 2018
Kristi Kirsberg

Pärnu Maakohus mõistis täna Uno Koorti süüdi soodustuskelmuses ja toimingupiirangu rikkumises ning mõistis liitkaristuseks 1 aasta ja 6 kuud vangistust. Kohus jättis vangistuse täitmisele pööramata, kui isik ei pane 2 aastase katseaja jooksul toime uut kuritegu. Kohus mõistis süüdi ka MTÜ Pärnu Kalevi Tenniseklubi soodustuskelmuses ning mõistis karistuseks 5000 eurot.

Kohus rahuldas Pärnu Linnavalitsuse avalik- õigusliku nõudeavalduse MTÜ Kalevi Tenniseklubi osas ja mõistis MTÜlt välja 48 905,94 eurot.

Uno Koorti süüdistati Pärnu Linna spordinõunikuna soodustuskelmuses ning toimingupiirangu rikkumises. MTÜ Kalevi Tenniseklubi süüdistati soodustuskelmuses. Süüdistuse järgi koostas Koort, olles ise samal ajal Pärnu Linnavalitsuse spordinõunik, aastatel 2009-2013 Pärnu Kalevi Tenniseklubi juhatuse liikmena tenniseklubi nimelt sporditegevuse toetuse taotlusi ja toetuse kasutamise aruandeid ning esitas need Pärnu Linnavalitsusele.

Linnavalitsuse ametnikud tunnistasid kohtus, et Pärnu Linnavalitsuses tegeles süüdistuses nimetatud ajal spordivaldkonnaga ainuisikuliselt U. Koort, kes koostas ja esitas toetuste eelnõud, valmistas ette lepingud spordiklubidega ning kontrollis toetuste kasutamist. Sama tõendas ka U. Koorti ametijuhend.

Kohtunik Teet Olvik: "Kuigi kriminaalmenetluses on kindlaks tehtud, et tenniseklubi nimel esitasid toetuste taotlused ja nende kasutamise aruandeid teised isikud kui Uno Koort, siis neid koostas ja sisuliselt valmistas ette ikka Koort. Eelkõige kasutati toetust laenumakse tasumiseks aga ka investeeringuteks. Näiteks ei kasutatud treenerite toetust sihtotstarbeliselt, kui sellega tasuti laenumakseid."

Kohus lahendas asja üldmenetluse korras. Kohtuotsus jõustunud ei ole.