Kohus määras Aidu Tuulepargile esialgse õiguskaitse rikkumise eest korduva trahvi

14. Mai 2018
Kristi Kirsberg

Tartu Halduskohus määras täna Aidu Tuulepark OÜ-le (AT) teist korda trahvi esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest. Nimetatud määrusega keelati AT-l tuulikute ehitamine kuni vaidluse lahendamiseni Aidu tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle.

Taotluse AT trahvimiseks esitas kaitseministeerium. Menetlusosalised vaidlesid põhiosas selle üle, kas massiivsete killustikust aluspatjade rajamine tuuliku asukohta kujutab endast ehitamist või on tegu ehitusmaterjali ladustamisega.

Täna lahendas kohus juba kolmanda esitatud taotluse AT trahvimiseks lubamatu ehitamise eest. Esimesel korral heideti AT-le ette killustiku ladustamist väikeste, ühe autokoorma suuruste töötlemata kuhjadena ja selles kohus esialgse õiguskaitse määruse rikkumist ei leidnud. Teisel korral käsitles kohus massiivse killustikupadja rajamist varem tühjale kohale. AT nimetas oma tegevust killustiku ladustamiseks. Kohus leidis, et see tegevus kujutab endast tuuliku ehitamist, kuna sarnaseid killustikupatju rajas AT enne esialgse õiguskaitse kohaldamist tuulikute ehitamise eesmärgil. Sel põhjusel määras kohus möödunud aasta oktoobris AT-le 1000-eurose trahvi. Halduskohtu seisukoht jäi kehtima kõigis kolmes kohtuastmes.

Kuna kolmandas taotluses AT-le ette heidetud tegevus oli sama mis teises, määras kohus sarnaselt eelmise taotluse lahendamisele trahvi ka nüüd. "Kindlasti on tegemist tegevusega, mis ringkonnakohtu jõustunud määruse järgi on keelatud, st tuuliku ehitamisele suunatud tegevusega tuulikupargi maa-alal, millega muutub olulisel määral kinnistu olukord," leidis halduskohus tänases määruses. Seekord pidas kohus põhjendatuks 10 000-eurost trahvi, kuna AT rikkus ehitamise keeldu teadlikult ja nüüd juba korduvalt.

Kaitseministeerium taotles nii teisel kui kolmandal korral trahvi mõistmist maksimaalses võimalikus ulatuses ehk 32 000 eurot.
Kohus andis taotluse menetlemise käigus osapooltele võimaluse leida lahendus, kas AT saab ladustada killustikku vaidlusaluste tuulikute ehitamiseks ette nähtud maa-alale nii, et see ei kahjusta kehtiva esialgse õiguskaitse määrusega kaitstavaid huve. Menetlusosalised omavahel aga kokkuleppele ei jõudnud.

Tänane määrus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.