Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Rosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt

11. september 2019
Anneli Vilu

Kohus lõpetas aegumise tõttu Lemberi ja Rosmanniga seotud kriminaalasja osaliselt

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas endisele Tartu abilinnapeale Kajar Lemberile, ehitusettevõtja Jaago Roosmannile ja veel kuuele inimesele ning kaheksale äriühingule süüdistused soodustuskelmuses. Lemberit süüdistatakse lisaks suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja altkäemaksu võtmises ning üht inimest altkäemaksu andmises.

12. augustil peetud eelistungil käsitleti ühe teemana osade süüdistuse episoodide aegumist Riigikohtu 13. mail 2019. aastal tehtud otsuse valguses. Eelistungil esitas prokurör kohtule süüdistusaktile täiendavalt põhjendused, kus tõi välja, millised kriminaalasjas käsitletud episoodid ei ole aegunud ning millised episoodid võivad Riigikohtu 13. mai otsust aluseks võttes olla osaliselt aegunud. Samuti taotlesid soodustuskelmuse kuriteoepisoodides kriminaalmenetluse osalist lõpetamist aegumise tõttu kaitsjad.

Tartu Maakohus otsustas tehtud kohtumäärusega aegumise tõttu osaliselt lõpetada kriminaalmenetluse soodustuskelmuse kuriteoepisoodides, mis seonduvad Jaago Rosmannil 14 taotlustoimikuga, Kajar Lemberil 10 taotlustoimikuga, Indrek Mooratsil ja Kasenormi OÜ-l kaheksa taotlustoimikuga, Aarne Lemberil, Kalle Kütil, Gert Kiilaspäl, Puhkeküla OÜ-l, Peetrimõisa Villa OÜ-l ja Lääne Vara OÜ-l kahe taotlustoimikuga ning Veiko Albergil, Ülle Lippusel ja Õkomuld OÜ-l ühe taotlustoimikuga. Ülejäänud süüdistuses olevates kuriteoepisoodides jätkab kohus menetlust.

Lisaks tegi kohus määruse, millega andis Jaago Roosmanni, Kajar Lemberi, Aarne Lemberi, Kalle Küti, Gert Kiilaspä, Veiko Albergi, Indrek Mooratsi, Ülle Lippuse, Tuuli Tiro, Kasenormi OÜ, Puhkeküla OÜ, Peetrimõisa Villa OÜ, Lääne Vara OÜ, Baltichouse Production OÜ, Õkomuld OÜ, Veia LK OÜ, Lemmik Mees OÜ kohtu alla.

Kohus jättis rahuldamata Jaago Roosmanni, Aarne Lemberi, Kalle Küti, OÜ Peetrimõisa Villa, Gert Kiilaspä, Baltichouse Production OÜ, Veiko Albergi, Ülle Lippuse, Õkomuld OÜ, Indrek Mooratsi ja Lääne Vara OÜ kaitsjate taotlused süüdistusakti tagastamiseks prokuratuurile. Kohtu hinnangul vastab süüdistusakt nõuetele ning selle tagastamiseks puudub alus.

Kriminaalasja arutamine kohtuistungil üldmenetluses algab Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas 18. mail 2020. Kohtuvaidlused on esialgu planeeritud 2021. aasta oktoobrikuu kuuele tööpäevale.